fbpx

Notícies d'Alacant i província

diumenge, 3 juliol 2022

Així es realitzarà la vacunació infantil als centres escolars

La primera fase serà entre els dies 15 i 22 de desembre i s'iniciarà per l'alumnat entre 4t i 6è de primària

La Generalitat Valenciana inicia el 15 de desembre la vacunació dels nens i nenes entre 11 i 5 anys als centres escolars. Per això la Conselleria de Sanitat i Educació han elaborat un protocol específic dactuació que indica el procediment a seguir i resol els dubtes, així com els possibles efectes adversos de la vacuna contra el coronavirus.

- Publicitat -

Tanmateix, este protocol arriba a tan sols 48 hores de començar a vacunar els menors i sense que el personal docent, els pediatres o els mateixos pares i mares coneguin veritablement com es farà. Este mateix divendres els pediatres valencians s'haurien mostrat indignats en conèixer per la premsa el Pla de Vacunació Covid i no disposar de dades ni informació suficient per respondre les preguntes de les famílies.

Així mateix, este matí les dos conselleries han enviat als centres escolars tota la informació perquè siga traslladada als pares, mares i tutors legals, així com el full d'autorització per vacunar els fills i les filles i que hauran de tornar demà signada. Pel que les famílies tan sols disposaran de 24 hores per decidir si autoritzen o no la immunització. No es pot vacunar ningú que no disposi de l'autorització signada.

- Publicitat -

La primera fase d'esta vacunació es realitzarà entre els dies 15 i 22 de desembre i s'hi vacunarà tot l'alumnat que curse estudis entre 4t i 6è d'Educació Primària. Segons expliquen l'"objectiu és que, a la tornada de les vacances nadalenques, a tot l'alumnat d'esta franja d'edat se li haja donat la possibilitat de vacunar-se".

La vacunació de l' alumnat d'entre 5 i 8 anys es realitzarà després de la tornada de les vacances i quan ho disposin les autoritats sanitàries i novament serà notificada als centres.

Des de Sanitat indiquen que la informació sobre l'alumnat que es vacuni a cada centre és una informació «de caràcter confidencial» que està «especialment protegida» i que no ha de tenir cap difusió ni dins ni fora del centre.

Espai de vacunació i postvacunació

El centre educatiu haurà de posar a disposició de la comissió educovid un llistat amb l'alumnat candidat a la vacunació que compti amb la corresponent autorització en què consti, almenys: nom, dos cognoms, data de naixement i, número de targeta sanitària. Des de l'aplicació IITACA es pot obtenir el llistat corresponent a cadascun dels grups d'alumnat del centre on ja consten les dades anteriors i en què únicament s'haurà d'indicar quin alumnat compta amb la corresponent autorització.

Amb estes llistats, cada Direcció d'Atenció Primària en coordinació amb el Centre de Salut Primària de referència farà l'estimació de dosis necessàries. Des del centre de salut pública que correspongui a cada centre educatiu, contactaran amb el centre per determinar l'horari i els dies de vacunació.

Cada centre educatiu habilitarà un espai com a punt de vacunació. Sempre que siga possible comptarà amb entrada i eixida diferents perquè no coincideixi l'alumnat que espera a vacunar-se amb el ja vacunat.

Es disposarà d'un àrea d'identificació prèvia a la vacunació en què el personal del centre educatiu ajudarà en la identificació de l'alumnat i proveirà la seua autorització degudament emplenada i signada.

S'haurà de comptar també amb un espai proper per a l'espera postvacunació i latenció, per part del personal sanitari, de qualsevol esdeveniment advers que es pugui produir després de la vacunació.

Com es farà?

El dia de la vacunació, l'alumnat anirà a l'espai de vacunació i seguirà el circuit establert. El flux per a cada equip serà ordenat i es comptarà amb lajuda del personal del centre educatiu per organitzar lentrada de lalumnat al punt de vacunació.

Cada persona tutora de grup dalumnat del centre acudirà a lespai de vacunació amb lalumnat del seu grup que compti amb la corresponent autorització. La persona tutora del grup de lalumnat romandrà a la porta dentrada a lespai de vacunació fins que tot lalumnat del seu grup haja estat vacunat.

L'equip sanitari, una vegada comprovada l'autorització, verificarà les possibles contraindicacions a la vista de la informació façalitada per la família i el seu estat vacunal, procedint, si tot és correcte, a la vacunació i registre.

L'alumnat, una vegada vacunat, passarà a l'àrea de espera postvacunació per a la vigilància de possibles esdeveniments adversos durant un mínim de 15 minuts sota la supervisió de l'equip sanitari (30 minuts si al full informatiu està marcat qualsevol de les precaucions).

Per part de la direcció del centre es prendran les mesures necessàries perquè es procedeixi a la neteja ia la desinfecció de les instal·lacions un cop conclogui la jornada de vacunació.

Reaccions adverses o efectes secundaris

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En cas de presentar-se, són generalment lleus o moderats i tenen una durada aproximada de 2 o 3 dies. Entre estes reaccions, s'inclou: sensibilitat, dolor i inflamació a la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o calfreds, diarrea i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant un mínim de 15 minuts després de la vacunació, s'observarà si hi apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Què cal fer en cas d'una reacció adversa o efecte secundari

Si després de vacunar apareix algun dels efectes lleus enumerats a l'apartat anterior es pot utilitzar un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com paracetamol) per tractar estes efectes, sense que això influeixi en la resposta immune. Si cal, pot consultar amb el personal sanitari, especialment si la persona vacunada presenta dificultat en respirar, palpitacions o dolor al pit.

ValenciàEspañol