Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Els usuaris del TRAM fan més de la meitat dels seus desplaçaments per motius de treball o estudis

El 54,7% resideix a Alacant ciutat, un 39,7% a altres municipis de la província, un 2,9% a l'estranger i un 2,8% a la resta d'Espanya.

Més de la meitat de les persones usuàries del TRAM d'Alacant viatja per motius de feina o estudis, segons es desprèn dels resultats obtinguts a l'últim Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2022, realitzat el mes de setembre passat, després d'efectuar 1.515 entrevistes a persones majors de 15 anys amb un marge d'error estadístic del +2,52 % i amb un nivell de significativitat del 95,5%.

L'informe permet assenyalar que el 38,4% dels usuaris i les usuàries del TRAM d'Alacant es desplaça en este sistema de transport per motius de treball i el 18,7% per estudis. Ambdos prioritats acumulen el 57,1% del total de desplaçaments. Tot seguit se situen el lleure (passejar, cinema, menjar…), amb el 18,3 %; la realització de diferents gestions, amb el 16,1%; visites a familiars i amics, amb el 7,1%; compres, amb el 5,1%; el turisme, amb el 2,9%; i els serveis sanitaris, amb el 2,8%.

Cal destacar que, entre els percentatges d'oci, compres i turisme, este any s'ha assolit el 26,3 %, un de cada quatre viatges realitzats al TRAM d'Alacant.

Per sectors d'activitat, el que més usuaris agrupa és Neteja o Residus Urbans, amb el 18%; seguit d'Hostaleria, amb el 16,5%; Comerç/Botigues, amb el 15,1 %; sanitaris, amb el 8,9%; cuidador/cuidadora o empleat/empleada de la llar, amb el 8,4 %; indústria i construcció, amb el 7,9%; docència, amb el 7,5%; Funció Pública, amb el 5,3%; lleure, amb l'1,7%; i banca, amb l'1,4%.

Ús de mitjana setmanal

Sobri l'ús del TRAM d'Alacant, l'informe assenyala que el 59,6% dels clients i les clientes l'utilitzen diàriament en les jornades laborables; dos o tres dies a la setmana el 24,1%; una vegada a la setmana el 6,5%; i una vegada cada quinze dies el 3,2%. La mitjana d'utilització del metropolità és de 3,7 dies per setmana.

Pel que fa al nombre de viatges que es fan setmanalment, l'enquesta assenyala que fins a quatre viatges el realitzen el 32,3 %; deu viatges, el 23,2% dels usuaris i usuàries; entre cinc i nou viatges, el 22,6%; entre onze i dinou viatges, el 15,1%; i vint o més viatges, el 4,3%. La mitjana és de 7,61 viatges a la setmana.

residència

Respecte del lloc de residència dels viatgers i viatgeres, un 54,7%, resideix a la capital i el 39,7% a la resta de la província. El 2,9% viu a l'estranger i el 2,8% és una altra província d'Espanya.

Entre els residents del TRAM de fora de la capital destaca el Campello, que aporta el 12% del total de passatgers i passatgeres; Sant Vicent del Raspeig, amb el 6,6%; Sant Joan, amb el 5,9%; La Vila Joiosa, amb el 5,4%; Benidorm, amb el 4,5%; i la resta de la província, 5,3%.

Valoració del servei

Les persones usuàries han atorgat una valoració de 8,60 punts sobri 10 al servei global de transport que presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a la xarxa del TRAM d'Alacant, d'acord amb els resultats de l'Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2022

El percentatge d'usuaris i usuàries que considera “satisfactori” el servei que es presta és del 95,6%, dels quals el 35,7% atorga la màxima qualificació de 10 punts. El percentatge que el qualifica de “normal” és del 3,4% i només l'1% restant sent “insatisfacció” amb el funcionament.

Els aspectes del servei que han rebut millor valoració per part dels clients i les clientes són la senyalització (8,94); l'accessibilitat al tren (8,90); la seguretat en el trajecte (8,89); l'accessibilitat a l'estació (8,89) i la puntualitat (8,77) punts.