Notícies d'Alacant i província

dimecres, 8 febrer 2023

La UPCCA comença les activitats preventives de conductes addictives en els centres del Campello

hui, divendres 11 de gener, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives del Campello començarà el Programa d'Activitats Preventives per al present any escolar en els diferents instituts i col·legis del municipi.

hui, divendres 11 de gener, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de Campello començarà el Programa d'Activitats Preventives per al present any escolar en els diferents instituts i col·legis del municipi.

- Publicitat -

La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, que depèn de la Regidoria de Benestar Social de la qual és titular, Adriana Parets, va a desenvolupar, al llarg dels propers 5 mesos en l'àmbit escolar, diverses activitats preventives orientades a promoure hàbits saludables entre la població escolaritzada que els allunyi dels riscos de el desenvolupament de conductes addictives: Tals actuacions preventives tractaran que els alumnes i les alumnes adquireixin coneixements i estratègies per a la identificació i prevenció de riscos d'iniciar o mantenir consums de drogues, especialment de Tabac, Alcohol i Cannabis per ser unes de les substàncies més consumides entre els i les joves. També sobre els riscos derivats de l'ús abusiu de les noves tecnologies com el Mòbil o Internet.

En concret, en educació secundària obligatòria, es va a treballar amb els alumnes i les alumnes de 1r i 2n d'ESO un programa orientat a prevenir l'ús abusiu de el telèfon mòbil i internet. Mentre que per als alumnes i les alumnes de 3r i 4t d'ESO es treballarà, segons l'Institut, un programa preventiu sobre l'ús de drogues centrat especialment en prevenir el consum d'Alcohol i Cannabis.

- Publicitat -

Pel que fa als alumnes d'educació primària i tenint en compte que l'acció preventiva ha de ser integral i aplicada des de la infància en els diferents àmbits d'interacció d'estes menors, es desenvoluparan activitats preventives orientades a fomentar entre els nens i les nenes dels diferents col·legis del Campello valors de salut i creences en hàbits saludables, així com capacitats i destreses personals i d'interacció social que els permetin en el futur poder oposar-se a les ofertes de consum de drogues o poder evitar el desenvolupament d'una conducta addictiva.

Així la UPCCA impartirà un programa preventiu per als alumnes de 5è i 6è d'educació primària de quasi tots els col·legis del municipi. Per a la resta de cursos, inclosos els deducació infantil, shan posat a disposició dels diferents centres educatius municipals una sèrie deines i programes, així com suport i assessorament tècnic amb suggeriments dacció específica per cursos o nivells de desenvolupament educatiu perquè els professors dels cursos que no rebin latenció directa de la UPCCA puguen treballar per si mateixos activitats preventives en matèria de conductes addictives.

Amb esta programació es pretén donar cobertura preventiva integral en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius a tots els i les escolars del municipi amb la intenció de complir amb un dels principals preceptes de el pla municipal de drogodependències i altres trastorns addictius del Campello 2017- 2020, com és atendre el col·lectiu jove per ser este un col·lectiu que aglutina especials factors de risc per a l'inici o manteniment de conductes addictives.

No obstant això i sabent que l'acció preventiva ha d'abordar-més allà de l'àmbit escolar amb les figures de referència dels i les menors i joves, al costat de les activitats escolars, la UPCCA manté al llarg de l'any un servei d'atenció a pares, mares i joves que havent detectat problemes relacionats amb el consum de drogues o el desenvolupament d'altres conductes addictives en els seus fills i filles requereixen suport professional per a l'abordatge d'estes problemes en el si familiar. Des d'este servei es col·labora també amb les diferents institucions educatives, sanitàries, socials i d'un altre tipo per al suport i abordatge de les situacions de necessitat relacionades amb el consum de drogues o el desenvolupament de conductes addictives per part de menors i joves en l'àmbit municipal.

La UPCCA és un servei especialitzat de caràcter municipal que se situa en el Centre Social El Barranquet i l'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i dimecres de 17:00 a 19:30 hores.

CatalàEspañol