Notícies d'Alacant i província

dimecres, 4 octubre 2023

Les universitats públiques valencianes compensen la caiguda dels ingressos públics amb recursos propis, que suposen el 23,2% de l'total

Els ingressos totals de les universitats públiques valencianes es van retallar un 21,6% en sis anys: des dels 1.390 milions d'euros disponibles en 2009 fins als 1.088 milions que es van comptabilitzar en 2015 (xifres en euros corrents).

Segons la informació disponible en l'última actualització de la plataforma SIUVP (Sistema d'Indicadors de les universitats valencianes públiques), els recursos procedents de les administracions central i autonòmica es mantenen com la principal font d'ingressos. No obstant això, el pes d'estes fons públics sobri el total d'ingressos de les universitats ha caigut de l'79,8% de 2009 a l'70,7% del 2015.

Davant d'estes xifres, els recursos que obtenen estiguas institucions per la seua pròpia activitat (procedents de taxes, preus públics, ingressos patrimonials i per alienació d'inversions reals, així com els recursos captats d'empreses privades) han incrementat el seu pes sobri el total de recursos , de l'15,6% de 2010 a l'23,2% que representaven el 2015.

La pàgina web de SIUVP, que inclou informació de les 5 universitats públiques valencianes, acaba d'revisar 52 dels 63 indicadors que ofereix. En concret s'han vist afectats per esta actualització les seccions completes d'Accés Universitari, Estudiants, Rendiment Acadèmic i Dades Econòmiques i, parcialment, les seccions d'Internacionalització, Recursos Humans i Investigació i Transferència.

Les últimes dades disponibles revelen l'aposta de les universitats valencianes per la internacionalització i l'atracció d'estudiants tant nacionals com estrangers. Estes últims ja suposen el 4,5% de l'total d'alumnat matriculat en estudis de grau, davant el 3,8% de el curs 2012/2013. A més, el 21,4% dels universitaris, tant de grau com de màster, inscrits en centres públics valencians estudia en una província diferent de la de la seua residència familiar, davant el 19% de el curs 2012/2013.

Els indicadors inclosos en SIUVP també reflecteixen els esforços de les universitats valencianes en matèria de recerca i transferència. Els projectes o treballs d'investigació i desenvolupament tecnològic contractats per agents privats o procedents de convocatòries públiques s'han convertit en una font destacada d'ingressos, ja que suposen el 15,4% dels recursos totals de les universitats públiques valencianes en 2015. A més, s'aprecia un augment de el nombre d'articles científics publicats per professor doctor (111,9 per cada 100 professors doctor equivalents a temps complet en 2015, enfront de 105,2 el 2012) i en les patents registrades (12,6 per cada mil professors el 2015, davant de 9,5 el 2012).

La plataforma SIUVP permet consultar les dades d'un curs acadèmic concret, així com extraure l'evolució temporal d'este mateix indicador durant els últims anys. També és possible personalitzar la consulta a partir de l'elecció d'una universitat concreta o el sistema en general i, en alguns indicadors, el detall per branca d'ensenyament o titulació.

La informació recollida a la base de dades de SIUVP, resultat de la feina conjunta de les universitats públiques valencianes i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l'oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmics més concrets sobri els recursos i resultats de l'activitat de cada universitat.

Esta plataforma agrupa a les 5 universitats públiques valencianes: Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat Politècnica de València i Universitat de València.

Tots els indicadors es poden consultar a www.siuvp.es