Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

La Universitat d'Alacant dissenya el primer instrument validat científicament per mesurar i prevenir la Síndrome Visual Informàtica

Es tracta d'un nou quadre clínic que afecta el 71% de personal de l'Administració Pública i que produeix problemes com visió doble o borrosa, ull sec i fins i tot mal de cap.

L'exposició a pantalles de visualització de dades com ordinadors, smartphones o tablets durant llargs períodes de temps comporta esforços visuals i canvis en la superfície ocular i en l'estat de la pel·lícula lacrimal. Com a conseqüència, es presenten un conjunt de símptomes, com a visió doble, borrosa o dificultat per enfocar, denominat Síndrome Visual Informàtica.

Es tracta d'un nou quadre clínic que afecta el 71% de personal de l'Administració Pública i que també produeix altres problemes com sequedat ocular, picor, fotosensibilitat i, fins i tot, mal de cap. Per poder detectar amb eficàcia i pal·liar-ne els efectes, investigadors de l' Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia i del Grup d'Investigació en Salut Pública de la Universitat d'Alacant han elaborat el primer instrument a nivell mundial que mesura esta síndrome en treballadors i treballadores.

Es tracta d'un qüestionari, validat científicament mitjançant tècniques avançades i autoadministrat, que consta de 16 ítems per mesurar la freqüència d'aparició i intensitat dels símptomes. Mitjançant el seu ús, es poden obtindre dades reals de prevalença de la síndrome i establir revisions de salut visual i mesures per a la seua prevenció i millora.

En breu, estarà a disposició de serveis de prevenció, mútues, consultes clíniques i altres universitats, en diversos idiomes, a través del repositori BiblioPRO, Biblioteca Virtual de referència científica internacional dels qüestionaris en espanyol de resultats Percebuts pels Pacients.

L'expansió de les tecnologies de la informació en les últimes dècades ha donat lloc a un major ús de pantalles de visualització en el lloc de treball. L'Enquesta Europea de Condicions de Treball (EWCS 2010) assenyala que més de l'30% dels treballadors fan servir ordinadors tot l'oratge durant la seua jornada laboral. A Espanya, segons la VII Enquesta Nacional de Condicions de treball (ENCT 2011), quasi la meitat dels treballadors, un 45%, utilitza sempre pantalles de visualització de dades.

En el cas de l'Administració Pública, la xifra puja al 94%, per la qual cosa és important abordar les qüestions relatives a la seguretat i la salut dels treballadors. “A partir d'ara en els reconeixements laborals es podrà fer servir el qüestionari per detectar la Síndrome Visual Informàtica i millorar-ne el tractament”, expliquen les investigadores de la UA, Maria del Mar Seguí i Elena Ronda, que porten des del 2008 immerses en esta línia de investigació.

Segons els estudis realitzats per les expertes de la UA, que ja han estat publicats en revistes científiques d'alt impacte com Journal of Clinical Epidemiology, Ophthalmic and Physiological Optics o Journal of Occupational Health, la síndrome és més freqüent en dones, especialment després de la menopausa, i entre persones que utilitzen lents de contacte toves. Entre els professionals de l'Administració pública la prevalença de la síndrome arriba al 71%, mentre que per al professorat universitari la xifra baixa a el 57,5% i, en el sector sanitari a un 56,7%.

Metodologia

A partir d'una completa revisió bibliogràfica, el grup d'investigadors de la UA va realitzar un complet llistat de símptomes que s'han reagrupant en els 16 ítems de l'qüestionari, i es va analitzar el mètode més adequat per avaluar-a partir d'una escala. A més, un comitè d'experts en vigilància de la salut dels treballadors i optometria va validar el disseny d'este instrument amb tècniques avançades d'anàlisi Rasch abans de dur a terme la seua aplicació en pacients reals.

"Ens trobem en un moment d'expansió del projecte en què ja s'han interessat centres de tot el món per la qual cosa s'obrin múltiples oportunitats de col·laboració i noves línies de recerca", apunten Maria del Mar Seguí i Elena Ronda.

Un dels reptes a abordar en el marco de la Síndrome Visual Informàtica és estudiar-ne la incidència en edats infantils i adolescents per comprovar si té relació amb l'augment progressiu de la miopia. “Tots ens hem adaptat a la revolució de les TIC però hem d'analitzar si no hem substituït amb massa rapidesa els llibres per les tauletes a les aules sense tindre dades clíniques sobri el seu impacte en la salut ocular dels més petits”, adverteixen.

Recomanacions

Per prevenir la Síndrome Visual Informàtica, des de la Universitat d'Alacant recomanen fer descansos cada 20 minuts d'exposició a pantalles i mirar durant 20 segons a un punt allunyat.

A més, és important realitzar parpelleigs complets de forma pautada diverses vegades per minut per evitar la picor i la irritació, així com ajustar el monitor a un angle de visió de 15 graus per sota de l'nivell horitzontal i estar a una distància mínima de 50 centímetres.