Notícies d'Alacant i província

dimecres, 6 desembre 2023

La Unió presenta quasi 600 propostes de futur per al camp valencià a Agricultura

Entre elles una força nova com és una ajuda anual de 6.000 euros per a totes les explotacions prioritàries i explotacions associatives prioritàries (professionals del sector agrari)

La comissió executiva de la Unió Llauradora i Ramadera s'ha reunit hui amb el nou equip de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a qui ha presentat quasi 600 propostes de futur i suport al sector agrari de la Comunitat Valenciana.

Entre este paquet de mesures traslladades hui es troba una força nova com és establir una ajuda de 6.000 euros anuals destinada a les persones titulars d'explotacions prioritàries i explotacions associatives prioritàries a la Comunitat Valenciana a fi de donar suport als professionals del sector agrari.

La Unió pretén que s'incorpori als pressupostos de 2024 per fomentar i mantindre les explotacions que compleixin amb els criteris establerts, garantint la viabilitat i contribuint significativament al sosteniment de l'activitat agrària i la incorporació de pagesos i ramaders joves.

Les explotacions prioritàries són les que possibiliten l'ocupació d'almenys una Unitat de Treball Agrari (UTA), la renda de treball unitària que s'obté d'estes explotacions se situa en un rang entre el 35% i el 120% de la renda de referència i el titular és considerat un agricultor/ramader professional, està donat d'alta al règim agrari i resideix a la comarca on hi ha l'explotació. 

Les explotacions associatives prioritàries compleixen les dos primeres premisses anteriors ia més són cooperatives d'explotació comunitària de la terra o de treball associat dins l'activitat agrària, o bé són societats sota altres formes jurídiques en les quals almenys el 50% dels socis siguen agricultors/ramaders professionals.

Carles Peris, secretari general de la Unió, creu que “esta mesura pot contribuir de manera significativa al foment i el manteniment d'estes explotacions, assegurant la sostenibilitat i el benestar de les persones agricultores i ramaderes professionals a la Comunitat Valenciana, així com fer atractiu el sector per a les persones joves que tinguen interès en instal·lar-se professionalment”.

Altres propostes de la Unió, transmeses a la reunió d'hui, són la constitució d'una taula de concertació agrària on participin les Organitzacions Professionals Agràries (OPA) i Cooperatives.

Quant a sanitat vegetal se sol·licita el manteniment o l'increment del pressupost de la Conselleria i que es pressioni el Ministeri d'Agricultura perquè augmenti el seu, així com la potenciació de la lluita biològica davant la retirada de matèries actives.

sobri els retallades de cobertures i increment de les primes de les assegurances agràries per part d'Agroseguro es reclama des de la Unió un manteniment o increment del pressupost de la Conselleria que ha de continuar amb el seu suport a l'assegurança agrària dels darrers anys i pressionar el Ministeri d'Agricultura perquè freni les contínues retallades als agricultors i ramaders.

En relació amb el Quadern Digital d'Explotació (CUE), la Unió sol·licita que es treballi des de la Generalitat per ajornar-ne la implantació i mentrestant que s'implanti un pla formatiu per a les persones que l'han d'implementar i suport a les OPA que hi han de col·laborar.

També ha demanat que es fomenti el Fòrum citrícola en detriment d'una interprofessional Intercitrus inoperativa i incapaç d'exercir-ne les funcions.

Una altra de les propostes de la Unió és que no es criminalitzi el sector agrari ni en la legislació ni en les obligacions per la gestió de subproductes: restes de poda, purins, etc.

Sobri este aspecte, l'organització reclama que el període d'autorització de les cremes agrícoles s'adapti a la realitat agrícola de cada any segons necessitats i circumstàncies meteorològiques.

Sobri la fauna silvestre es demana coordinació entre la Conselleria d'Agricultura i de la de Medi Ambient per controlar els danys al sector i l'establiment d'un fons de compensació del Consell.

Així mateix la Unió demana la millora de la línia d'ajuts a la millora de la competitivitat ramadera i suprimir la burocràcia en la millora de les granges.