fbpx

Notícies d'Alacant i província

diumenge, 26 juny 2022

LA UNIÓ de Llauradors proposa a Agricultura un pla d'acció per minimitzar els danys provocats per la Xylella a les comarques alacantines

LA UNIÓ Llauradors ha proposat a la Conselleria d'Agricultura un efectiu pla d'acció amb una sèrie de mesures per minimitzar els danys que la Xylella fastidiosa està provocant en les comarques d'Alacant, després consensuar-lo amb els agricultors i agents implicats de les zones afectades.

LA UNIÓ Llauradors ha proposat a la Conselleria d'Agricultura un efectiu pla d'acció amb una sèrie de mesures per minimitzar els danys que la Xylella fastidiosa està provocant en les comarques d'Alacant, després consensuar-lo amb els agricultors i agents implicats de les zones afectades.

- Publicitat -

LA UNIÓ ha realitzat en els últims mesos més de 25 xerrades informatives sobre la Xylella a les comarques de la Marina Alta, Marina Baixa i el Comtat amb l'assistència de més de 2.000 agricultors. Ha visitat i s'ha reunit amb els agricultors de les zones afectades i per tant coneix la situació real del bacteri, no només per la incidència que pugui tenir en el territori sinó de primera mà amb els productors. En este sentit LA UNIÓ ha proposat a la Conselleria actuacions davant la problemàtica ocasionada per l'aplicació de mesures fitosanitàries urgents d'eradicació i control per evitar la propagació de la Xylella fastidiosa.

LA UNIÓ veu imprescindible que s'estableixi urgentment un programa de formació adreçada als agricultors afectats sobre les mesures que han d'emprendre per controlar la propagació de la Xylella. Sobre les mesures concretes demanades a Conselleria, LA UNIÓ proposa arrencar de manera prioritària totes les parcel·les d'ametllers abandonades a les zones demarcades. També reclama l'arrencada només dels ametllers afectats dins el radi de 100 metres de l'arbre infectat i no d'altres cultius, ja que és l'únic sensible per ara a la subespècie Multiplex que és la detectada a la zona.

Entre les propuestes de LA UNIÓ es troba així mateix la reducció de el període de limitació de plantació de cinc a dos anys o l'increment de les indemnitzacions, fonamentalment per la fruita seca cultivats en secà i que es prevegi una indemnització per lucre cessant. En relació a la polèmica amb els apicultors, LA UNIÓ exposa la necessitat d'avisar de les fumigacions amb un temps prudencial d'antelació -15 dies és el lògic- perquè puguin traslladar els seus ruscs.

Sobre el tractament fiscal, s'insta que les indemnitzacions que reben els productors afectats es contemplin com pèrdua patrimonial i que es eximeixi de l'pagament de l'IBI o de qualsevol altre tribut a les finques afectades per la Xylella que han estat arrencades.

Pel que fa a la concessió d'ajuts, sol·licita que es arbitri una línia per a la recuperació i replantació de parcel·les abandonades, que a efectes de la PAC i el PDR s'apliqui a la superfície que obligatòriament s'ha arrencat el concepte de "força major i circumstàncies excepcionals "i també que a l'efecte de les ajudes a la primera instal·lació se'ls atorgui una major puntuació en la baremació a les parcel·les arrencades.

LA UNIÓ desitja apel·lar a el sentit comú perquè tots els afectats i implicats, amb independència dels interessos particulars, es posin d'acord perquè és el major mecanisme per actuar de manera conjunta davant de la propagació de la Xylella. "Si no aconseguim controlar-la ara, els danys que provocarà en l'agricultura i paisatge valencià seran desastrosos en el futur", assegura el secretari general de LA UNIÓ, Ramón Mampel.

Esta Organització Professional Agrària també considera que cal oferir informació suficient, clara i que no doni peu a cap dubte. Ramón Mampel indica que "si la informació que es transmet no és precisa, crea dubtes entre la gent i confusió, generant-se per tant un ambient procliu a la proliferació d'especulacions interessades que no interessa gens ni mica".

ValenciàEspañol