Notícies d'Alacant i província

dimarts, 20 febrer 2024

UGT xifra en 700 milions els fons necessaris per equiparar les retribucions del professorat valencià

El sindicat elabora un informe amb totes mesures per traure els docents valencians del furgó de cua dels pitjor pagats

El sector d'Ensenyament de la Federació de Serveis Públics d'UGT PV ha elaborat un informe en què xifra a 700 milions d'euros els fons necessaris per equiparar les retribucions del professorat valencià amb la resta de comunitats autònomes.

El sindicat demana al Govern de Carlos Mazón que “en el primer pressupost del mandat tingui un gest contundent a favor d'este col·lectiu i inclogui, via esmenes parlamentàries, partides per millorar el salari del personal docent i ixca del furgó de cua de les comunitats que pitjor paga al professorat".

Tal com es detalla a la taula resum que s'adjunta la quantia total del pressupost necessari que necessita el professorat valencià assoleix de forma aproximada uns 700 milions d'euros, una xifra que “contempla pal·liar el desfasament amb altres territoris, la necessitat de recuperar-se completament de les retallades educatives de la crisi del 2008 i mesures d'equiparació salarial i protecció social del professorat derivades de les exigències que estableixen les pròpies lleis educatives i de funció pública, així com per renovar les plantilles i actualitzar i modernitzar el nostre sistema educatiu”.

Nou acord retributiu

Una de les partides més importants, per valor de 156,8 milions d'euros, seria la necessària per equiparar les retribucions bàsiques docents del sistema educatiu valencià amb els de comunitats com Cantàbria o Castella-la Manxa d'igual estructura retributiva que la nostra.

Amb tot i així, la Comunitat Valenciana seguiria lluny d'Euskadi, que és la que paga més bé els seus docents. Segons l'estudi elaborat al seu moment per UGT Retribucions docents a l'Ensenyament Públic 2023, la Comunitat Valenciana, se situa al costat de Catalunya, Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, al grup de comunitats amb els salaris més baixos. Esta equiparació implica que el salari base i complements salarials s'haurien d'incrementar en un mínim brut total de 160 euros per docent i mes.

Per implementar esta equiparació, UGT ha proposat, a través dels grups parlamentaris i la pròpia conselleria del ram, una sèrie de esmenes per dotar de pressupost suficient la Conselleria dEducació.

A més, sol·licita la signatura d'un Acord retributiu similar al que es va signar el 2007 i que va aconseguir l'objectiu perseguit en reconèixer un increment lineal de 130 euros mensuals al complement específic del col·lectiu docent i d'unes quantitats variables al complement retributiu dels sexennis.

Este acord va ser negociat i signat pel conseller Alejandro Font de Mora i amb l'actual titular d'Educació, José Antonio Rovira Jover, com a director general de Personal Docent. Este acord va col·locar en aquell moment la valenciana “entre les comunitats autònomes que pagaven millor als seus docents i va servir per contindre l'impacte de les retallades educatives que van arribar a partir del 2008″.

D'altra banda, juntament amb este acord “és urgent implementar ja al nostre sistema educatiu el reconeixement i pagament de la funció tutorial docent i altres treballs i coordinacions que es realitzen als centres educatius".

Altres comunitats autònomes ja fa anys que ho tenen establert, tal com ho exigeix ​​des del 2006, la LOE a l'article 105.2. Les estimacions del sindicat són que este complement es concreta en un mínim de 120 euros per docent i mes, cosa que suposaria, un muntant total de 117,5 milions.

Per revertir definitivament les retallades educatives de 2008, “cal revertir de forma completa la retallada a les pagues extraordinària, cosa que suposaria un cost total aproximat de 105 milions".

Professorat de FP

Finalment, i atès que la nova llei d'Educació (la LOMLOE) ha procedit a integrar el cos docent de professorat tècnic de FP al cos de professorat d'Ensenyament Secundari, UGT reclama que “el professorat que ha quedat exclòs d'este procés rebi un complement autonòmic d'equiparació, com ja estan fent altres comunitats com són Euskadi des del 1993 i, de forma recent, Cantàbria, Galícia i Catalunya”.

El Consell “hauria d'haver incorporat este complement des de fa dos o tres exercicis. UGT ho xifra a 8,3 milions d'euros. Afecta 3.700 docents, amb un import mensual aproximat de 160 euros, per mes i docent".

El sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics també reclama “l'equiparació salarial entre els diferents cossos docents amb les mateixes titulacions i condicions d'accés a la funció pública docent, que afecta majoritàriament el cos de mestres que desenvolupen el seu treball a col·legis davant la resta del professorat d'Instituts”.

Es tracta de cossos docents classificats al grup professional i retributiu A2 (mestres d'Educació Infantil i Primària, professorat tècnic d'FP i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny) que hauria de ser equiparat als seus salaris amb el grup professional i retributiu A1.

Esta mesura, que afecta 35.0000 docents, "salvaria la diferència salarial actual de 160 euros/mes per docent. L'impacte total és de 78,4 milions".

A més, UGT proposa dos mesures per al professorat interí major de 55 anys que “garanteixi la seua feina i li permeti un accés digne a la jubilació”.

Dirigida a 2.000 docents tindria un cost anual estimat de 90 milions.

Per la seua banda, la reducció de la jornada lectiva d'este professorat i la substitució per altres activitats docents complementàries suposaria la contractació de 3.000 docents amb un cost de 135 milions.

En suma, la millora de les condicions econòmiques i laborals del professorat valencià i de la qualitat del sistema educatiu públic valencià tindria un cost aproximat de 700 milions d'euros. Per això, UGT insisteix que “tinguen el seu reflex pressupostari als comptes autonòmics de 2024".