Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

La UA lidera un projecte Erasmus+ per crear un Observatori d'Assistència Escolar

Integrat per 12 socis de 4 països, Observatori SOS-Attendance, aconsegueix un finançament de 400.000 euros

El projecte Observatori SOS-Attendance [2022-1-ES01-KA220-SCH-000088733] té l'objectiu de crear un Observatori de l'Assistència Escolar, un centre de referència per a la recollida d'informació, generació d'informes, desenvolupament d'investigacions, oferta d'accions formatives i promoció de campanyes de sensibilització davant de problemes d'assistència escolar i abandonament educatiu .

- Publicitat -

La professora Carolina Gonzálvez, adscrita al Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica de la Universitat d'Alacant, lidera este projecte la durada del qual és de 3 anys i ha assolit el màxim finançament en la seua categoria, atorgant-li 400.000 euros

En este projecte, la Universitat d'Alacant actua com a soci coordinador d'un consorci constituït per 12 socis procedents de 4 països: Espanya, Bèlgica, Itàlia i Turquia.

- Publicitat -

Hi participen 4 universitats: la Universitat d'Alacant, Vrije Universiteit Brussel, University of Messina i Ataturk University; i 8 centres deducació secundària. L´equip de treball d´este projecte es caracteritza per ser un grup interdisciplinar format per investigadors i professionals procedents de l´àmbit de l´Educació, la Psicologia de l´Educació, la Psicologia Clínica i la Sociologia. 

A partir de la creació de l'Observatori SOS-Attendance es pretén posar a disposició de la societat el primer observatori d'assistència escolar que serveixi com a centre de referència per a l'anàlisi de l'absentisme escolar i l'abandó educatiu primerenc.

Este observatori oferirà periòdicament informes, investigacions, activitats formatives, així com campanyes de sensibilització per fomentar l'assistència escolar de tot l'alumnat, amb una atenció especial a les persones amb menys oportunitats.

El projecte es troba a la seua etapa inicial recopilant dades sobri actituds i necessitats davant l'assistència escolar per tal de desenvolupar accions (protocols d'actuació, activitats formatives, campanyes de sensibilització) que serveixin per prevenir i atendre l'absentisme escolar

Els avanços aconseguits en este projecte seran compartits a través de diferents mitjans de difusió, sent la pàgina web de l'observatori el principal mitjà de transferència a la societat. Visita la web de l'Observatori SOS-Attendance per a més informació i seguiment del projecte.

La participació en projectes internacionals finançats pel Programa Erasmus + és una de les vies amb què la Universitat d'Alacant en fomenta la visibilitat i el reconeixement internacional.