Notícies d'Alacant i província

dimarts, 26 setembre 2023

Proposen que els torrons de Xixona i Alacant garanteixin la procedència de la seua ametlla i mel

Per a la Unió Llauradora en una marca de qualitat que lliga el producte al seu origen com és el cas del torró (Xixona i Alacant), la primera matèria hauria de ser, principalment, d'ací.

La Unió Llauradora ha registrat un Document d'Oposició a la proposta de modificació del plec de condicions de les IGP Torró de Xixona i Torró d'Alacant per la qual es pretén suprimir qualsevol referència a l'origen de les matèries primeres, com és el cas de l'ametlla o la mel .

- Publicitat -

El passat 13 de gener el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) del Torró de Xixona i Torró d'Alacant va presentar una sol·licitud de modificació del Plec de condicions que va ser publicada el passat 1 d'abril al BOE perquè qualsevol persona puga oposar-se a la modificació pretesa, mitjançant la declaració d'oposició corresponent.

L'objectiu principal de la proposta de modificació del plec de condicions per part de les empreses torroneres que formen el Consell Regulador és suprimir qualsevol referència a l'origen de les matèries primeres que utilitzen en la fabricació dels torrons emparats a les dos IGPs.

- Publicitat -

Encara que sembli mentira, les IGP de productes transformats no tenen l'obligació de posar a l'etiqueta l'origen de les matèries primeres, sempre que això ho contemplin al plec de condicions. L'actual plec de la IGP del Torró és força ambigu en esta matèria com sempre ha insistit LA UNIÓ, però amb la modificació que ara es pretén queda definitivament suprimida ia tota referència a l'origen de l'ametlla i la mel utilitzada en la fabricació dels torrons .

LA UNIÓ és conscient de la normativa actual i no proposa directament que no s'utilitzin ametlles o mels procedents d'altres països, però si ho fan hauran de legalment fer referència, a les etiquetes, a l'origen de la matèria primera utilitzada, en cas contrari induiran a una confusió entre els consumidors.

L'organització agrària indica que si es tracta d'una marca de qualitat que lliga el producte a l'origen com és el cas del torró (Xixona i Alacant), la primera matèria hauria de ser, principalment, d'ací. En el cas que les importin i provinguin per exemple les ametlles dels Estats Units s'hauria d'informar al consumidor fent referència a l'etiqueta a l'origen perquè este esculli comprar estes torrons encara que tinguen ametlles importades o per contra triar la dels artesans torroners que empren ametlla autòctona.

Pel que fa a les ametlles, l'actual plec de condicions de la IGP del Torró especifica en relació a la matèria primera que "són varietats emmarcades en regions caracteritzades per la benignitat del clima mediterrani, i poden procedir d'Alacant, Castelló i València" . La modificació que ara pretenen és eliminar qualsevol tipus de referència a la zona mediterrània ia les tres províncies de la Comunitat Valenciana, circumstància sobri la qual ha al·legat LA UNIÓ indicant que “amb les respectives modificacions varietals, les ametlles utilitzades per a l'elaboració de torrons deuen de procedir de les zones de producció i elaboració ubicades a les diferents comarques d'Alacant, Castelló i València”.

Per a LA UNIÓ és rellevant que es mantinguen els vincles que estableixen una relació directa entre la matèria primera utilitzada (fonamentalment ametlles i mel), amb el productor, la zona de producció i el torró. La desaparició en el text proposat d'estes vincles naturals representa un pas més per justificar la utilització d'ametlles o mels procedents d'altres parts del món, fet que suposa una ruptura dels vincles estrets entre els trets del producte i el seu origen geogràfic, eliminant, així, la genuïnitat i l'originalitat del torró que no hagués estat possible sense estes característiques naturals de l'entorn.

No és la primera ocasió en què LA UNIÓ batalla contra els intents de les IGP del Torró d'eliminar les referències a l'origen. Des del 2011 ja són diverses i sempre motivades per la indefinició o desaparició en el plec de condicions proposat de l'origen geogràfic de les matèries primeres bàsiques utilitzades en l'elaboració dels torrons.