Notícies d'Alacant i província

dijous, 28 setembre 2023

El TSJCV ordena endarrerir fins a la posta de sol l'oposició en què participa una aspirant adventista

La sala conclou l'opositora es veuria obligada a decidir entre les conviccions religioses i la prova selectiva.

La Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV ha estimat la mesura cautelar sol·licitada per una opositora a places de metge especialista en oftalmologia i ha acordat que la Conselleria de Sanitat li retardés unes hores l'examen fins a la posta de sol del mateix dissabte en què està convocat, el pròxim 28 de maig, en virtut de les seues conviccions religioses com a membre de l'Església Adventista Setè Dia.

- Publicitat -

La Sala aplica jurisprudència del Tribunal Suprem i d'altres Tribunals Superiors de Justícia sobri casos similars i, després d'analitzar els interessos en conflicte, conclou que no accedir a la pretensió de la recurrent l'obligaria a veure's “constreta a optar entre la fidelitat a les seues conviccions” religioses i l'oportunitat d'ingrés a l'administració que brinda el procés selectiu”.

Els magistrats apliquen a este cas l'article 12.3 de la Llei 24/1992 per la qual s'aprova l'Acord de Cooperació de l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques, que preveu que els exàmens, les oposicions o les proves selectives convocades per a l'ingrés a les Administracions Públiques puguen ser assenyalats en una data alternativa per als fidels de les esglésies esmentades “quan no hi haja causa motivada que ho impedeixi”.

- Publicitat -

D'esta manera, la Sala accepta la mesura cautelar sol·licitada i estableix que l'Administració li faça la prova “en horari no coincident amb el dissabte religiós”, és a dir, el mateix dia de la convocatòria però a partir de la posta de sol.

Per a això, l'aspirant s'haurà de presentar al lloc de la prova el dia i hora de la crida general (28 de maig a les 12 hores) proveïda del seu DNI, i una vegada identificada es mantindrà “incomunicada en una sala fins que, a l'hora oficial de la posta del sol, puga començar la realització del seu examen del mateix contingut i durada que la resta dels aspirants”.

Esta resolució judicial no és ferma i pot ser recorreguda en reposició davant de la mateixa Sala.