Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

El TSJCV declara nul el menyspreu d'un treballador municipal d'Alacant amb trastorn de l'espectre autista

La Sala considera que l'Ajuntament d'Alacant va haver de fer els ajustaments necessaris per façalitar-ne la integració laboral abans de procedir al seu cessament.

La Sala del Social de l'Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarat nul per considerar-lo discriminatori el menyspreu del treballador de les piscines municipals d'Alacant diagnosticat de trastorn de l'espectre autista consistent en la síndrome d'Asperger.

- Publicitat -

Els magistrats estimen així en part el recurs de suplicació formulat per l'afectat contra la sentència d'un jutjat social alacantí que va desestimar en primera instància la seua demanda.

El recurrent -que té reconegut un grau de discapacitat del 34%- tenia un contracte temporal com a treballador d'interès social amb categoria d'auxiliar des de finals de desembre del 2021. Este contracte va ser rescindit el gener del 2022 amb l'argument que no havia superat el període de prova.

- Publicitat -

La rescissió del contracte es fonamentava a l'informe signat per un oficial conserge del servei d'esports de l'Ajuntament alacantí, que establia que l'empleat no complia amb el perfil per al lloc de treball per la manera com feia les tasques que tenia encomanades. Este informe, alhora, havia estat redactat sobre la base de les manifestacions dels treballadors de les piscines on havia treballat.

Després d'estudiar la legislació vigent, tant espanyola com europea, així com la jurisprudència del Tribunal Constitucional i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la Sala Social del TSJCV ha conclòs que el desmanement va ser discriminatori per raó de discapacitat.

Els magistrats entenen que la corporació municipal, abans de procedir al seu cessament, els va haver de fer els “ajustos raonables per façalitar la integració laboral” del treballador, tal com estableix la Directiva Europea 2000/78.

"Els esmentats ajustos s'integren en el dret a la igualtat de tracte ia la no discriminació de les persones amb discapacitat allà on sigan necessaris per garantir l'exercici, en igualtat de condicions, dels seus drets en l'àmbit laboral", precisa la Sala.

D'esta manera, en no ser possible la readmissió perquè el contracte era temporal i quedava extingit el desembre del 2022, la Sala condemna el Consistori alacantí a pagar al treballador els salaris de tramitació, una indemnització de 33 dies de salari per any de servei i una indemnització addicional de 8.000 euros per danys morals. La resolució judicial no ha estat recorreguda, per la qual cosa ja és ferma.