fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 juny 2022

TS desestima el recurs de l'IVF contra l'aprovació del conveni de creditors de l'Elx CF

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació i d'infracció processal plantejat per l'IVF contra la sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant.

La Sala Civil del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació i infracció processal plantejat per l'Institut Valencià de Finances (IVF), representat per l'advocat de la Generalitat, contra la sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant, que va ratificar alhora la decisió del Jutjat Mercantil que va aprovar la proposta de conveni de creditors a l'expedient de concurs voluntari de l'Elx CF

- Publicitat -

En el seu moment, l'IVF va presentar una demanda d'incident concursal en oposició a l'aprovació judicial de la proposta de conveni acceptada a la Junta de creditors davant el Jutjat Mercantil número 3 d'Alacant, amb seu a Elx, davant de l'entitat concursada Elx CFSAD i ladministració concursal.

El Jutjat Mercantil va dictar sentència en data 18 d'abril del 2017 que va desestimar les demandes incidentals d'oposició a l'aprovació judicial del conveni formulades per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'Institut Valencià de Finances (IVF), així com l'adhesió parcial de l'administració concursal.

- Publicitat -

En conseqüència, el Jutjat va aprovar la proposta de convingut presentada al seu dia a l'expedient de concurs voluntari en representació de la concursada Elx CFSAD i sotmesa a junta de creditors. Va establir a més que l'Administració concursal cessés en el càrrec, sens perjudici del que estableix la secció de qualificació.

La sentència de primera instància va ser recorreguda en apel·lació per les representacions respectives de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Institut Valencià de Finances i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i impugnada per l'administració concursal de l'entitat Elx CFSAD. Alacant, en sentència de 14 de gener del 2019, va desestimar estes recursos.

Al Suprem va presentar l'IVF recursos de cassació i infracció processal, que han estat desestimats. L'alt tribunal analitza la validesa, en un concurs de creditors, d'una proposició alternativa que consisteix en la conversió de crèdits en accions, i assenyala que en la mesura que l'aprovació de l'ampliació de capital social afecta el compliment de la conversió de crèdits en accions o participacions, sense que es pugui caracteritzar com una condició als efectes de la prohibició prevista a l'art. 101.1 de la Llei concursal, les circumstàncies que puguin incidir en este compliment efectiu tampoc no poden merèixer esta caracterització de condició.

Afegeix que el fet que un nombre rellevant d'accions estiguan pignorades i d'acord amb el pacte de pignoració calgui l'autorització del creditor pignoratici per a un exercici dels drets polítics com este, és una circumstància que pot arribar a afectar el compliment, però no converteix la proposta de conveni en condicionada, com pretenia el recurrent.

ValenciàEspañol