Tres municipis alacantins queden fora dels ajuts FEDER que concedeix la Generalitat Valenciana

Les propuestes d'Elx, Petrer i Dolors han estat rebutjades pels tècnics al no complir les bases que es requerien per rebre les subvencions

310
FEDER Diario de Alicante
Autor: Josep Manel Sánchez

La Generalitat Valenciana va resoldre a finals d'agost les ajudes que concedeix a través del seu Programa Operatiu FEDER per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià. El maig d'este any, el Govern espanyol va concedir uns 35 milions d'euros a la Comunitat Valenciana dels 301,4 rebuts pels fons europeus en ajuts per a les denominades estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat, conegut com EDUSI. La Generalitat Valenciana ha atorgat uns 27 milions repartits a uns cent municipis de la Comunitat Valenciana, entre els quals es troben uns vint municipis alacantins. Uns setze municipis han quedat fora de estes ajudes, dels quals es troben tres ciutats alacantines com són Elx, Petrer y Dolors. Elx demanava l'ajuda per a l'adequació de l'espai expositiu de la Torre de l'Homenatge i el seu entorn, al·legant que esta infraestructura promovia la protecció, el foment i el desenvolupament de el patrimoni cultural. Amb esta millora, el consistori il·licità pretenia fomentar les visites a el Palau d'Altamira. No obstant això, este argument no ha estat suficient per als tècnics de la Generalitat Valenciana, que no els ha semblat una intervenció de protecció, conservació o recuperació de el bé immoble, per a ells, és una millora de l'activitat cultural que es realitza dins de l'esmentat bé, ja que, la documentació presentada per l'Ajuntament d'Elx es centra en la millora de la col·lecció museogràfica o la seua divulgació, no en la protecció com estableix les bases. La petició de l'Ajuntament de Petrer era la Creació del Museu Damaso Navarro, Per la qual cosa en la causa de denegació estableix que el bé objecte de l'actuació no posseeix valor arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic o paleontològic. També afegeix, que encara que l'immoble si hi ha un element amb possible valor patrimonial, però la proposta se centra a l'edifici de recent construcció que per als tècnics no reuneixen els valors adquirits. Finalment, el municipi de Dolores va presentar un projecte de rehabilitació per al Centre Soci Cultural i Mercat Municipal, De manera que no ha obtingut el beneplàcit de la Generalitat per concedir-li estes ajudes a l'considerar que no compleix amb el requisit establert a les bases. Uns 36 projectes de rehabilitació d'el patrimoni cultural seran els que rebin estes ajudes dels fons europeus FEDER, juntament amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana.