fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 setembre 2022

Torrevieja obre el termini per sol·licitar les subvencions destinades a les Associacions Culturals

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, de manera que es mantindrà obert fins al pròxim 1 de desembre.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Torrevieja, Antonio Quesada, comunica que hui s'ha obert el termini per a sol·licitar les subvencions destinades a associacions culturals adscrites a l'àmbit competencial de l'Institut Municipal de Cultura "Joaquín Chapaprieta" per a l'anualitat 2020. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, per la qual cosa es mantindrà obert fins al pròxim 1 de desembre.

- Publicitat -

Les subvencions previstes en la present convocatòria, per un import total de 26.900 euros, són en règim de concurrència competitiva a Associacions Culturals sense ànim de lucre, aprovades en els Pressupostos Municipals de l'any 2020, tenint per objecte la "Realització de projectes d'ensenyament, animació, gestió i difusió de la cultura local en totes les seues facetes duts a terme durant 2020 ".

La subvenció màxima a concedir per entitat és de 10.000 euros, no podent excedir esta quantitat de el 80% de el cost total de el projecte. A més, la quantia a concedir, amb el límit màxim dalt exposat, no podrà excedir de el 80% de el cost total de el projecte.

- Publicitat -

La convocatòria de estes subvencions té com a finalitat contribuir a l'foment de la cultura i de les tradicions locals, sent intenció de l'Institut Municipal de Cultura subvencionar projectes que ja hajan estat realitzats per potenciar, d'esta manera, la capacitat de gestió de les diferents associacions culturals de la ciutat.

Els àmbits d'actuació de les subvencions són els següents:

1.- Programes de difusió de la fotografia local.

2.- Programes de difusió de tradicions locals als barris.

3.- Programes de difusió de les desfilades processionals a la pedania de Torrelamata.

4.- Programes de difusió de l'artesania local.

5.- Programes de difusió de la cultura local.

6.- Programes de difusió de les fiestes de barri.

7.- Programes d'ensenyament i difusió de les musicals.

8.- Programes d'ensenyament i difusió de les arts escèniques.

9.- Programes d'ensenyament i difusió de les arts pictòriques.

Així mateix, per a optar a estes subvencions municipals es requereix:

1.- Ser una Associació sense ànim de lucre l'àmbit d'actuació siga l'acció cultural en els àmbits d'actuació recollits en la base sisena.

2.- Estar inscrita al Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Torrevieja.

3.- Que hajan desenvolupat la seua activitat en el Municipi a l'almenys amb dos anys d'antelació a la data de finalització de l'termini de presentació d'instàncies de la present convocatòria.

4.- Comptar amb seu o delegació a Torrevieja o a Torrelamata.

5.- Que disposin d'estructura suficient per garantir el compliment dels seus objectius i els de el projecte presentat a la present convocatòria.

6.- Que el projecte que es presenti haja estat relacionat amb l'activitat pròpia de l'Associació.

7.- Estar a l'corrent amb les seues obligacions amb la Seguretat Social, amb l'Agència Tributària i amb la Hisenda Local municipal.

8.- Haver justificat tècnica i econòmicament les subvencions que els hajan estat concedides en exercicis anteriors.

ValenciàEspañol