Notícies d'Alacant i província

dissabte, 10 juny 2023

Torrevieja incorpora 47,9 milions d'euros de romanents de la tresoreria al pressupost

Estes romanents de Tresoreria es destinaran a l'àmbit social, millores de serveis, generació d'ocupació i inversions

L'Ajuntament d' Torrevieja va aprovar este passat dilluns, 3 d'abril, a la Comissió Informativa d'Hisenda, la modificació pressupostària per al crèdit extraordinari finançat amb romanents de Tresoreria amb què incorpora la quantitat de 47,9 milions d'euros. Demà dijous, 6 d'abril, se'n portarà a ple extraordinari l'aprovació inicial.

- Publicitat -

Després de les incorporacions de romanents de les anualitats de 2021 i 2022, que anaven destinades a pal·liar la crisi del Covid-19, esta nova incorporació cerca reactivar l'economia a través de la posada en marxa de diferents actuacions, generant ocupació i millorant la imatge de ciutat amb la remodelació i reparació de les infraestructures locals.

Partides pressupostàries destacades

La partida de neteja i lavabo d'edificis municipals es dota amb 3.738.880€. per abordar el nou contracte que s'està tramitant i despeses pendents.

- Publicitat -

A causa de les necessitats dels nous contractes que s'estan tramitant actualment a les àrees de Transport i Zones Verdes, es doten amb 7.291.511€. y 4.226.518€ respectivament.

En l'àrea de Policia Local i Protecció Civil i Ocupació de Via Pública es destinen 1.470.500€. per a diferents despeses, entre les quals destaquen la necessitat d'actualitzar plans d'emergència, millora de la uniformitat i per al funcionament normal del departament de protecció civil, l'adquisició d'una app de gestió que permeti millorar el control i la gestió, entre d'altres , les terrasses docupació i inversions per millorar les condicions laborals dels treballadors així com en laugment de la seguretat ciutadana i leducació viària.

Un total de 510.000€. per subvencionar els clubs esportius a la seua activitat de la temporada 2022/2023, a causa de l'augment de les despeses d'estes per la pujada de l'IPC i el nombre de clubs.

1.250.000€. aniran destinats al pintat de la coberta del Pavelló d'Esports Cecilio Gallego, que es troba molt deteriorada; el canvi de llums dels focus de la pista d'Atletisme i 2 camps de futbol; així com el canvi dels focus de la pista exterior de bàsquet per tecnologia led amb el consegüent estalvi, estant molts al final de la seua vida útil.  

A més, es contempla el canvi de maquinària del gimnàs, que després de més de 13 anys ha arribat al final de la seua vida útil; i la compra urgent i inajornable de porteries i sureres que s'han de canviar per oferir totes les garanties de seguretat.

S'hi incorporen 500.000€. per a una nova edició de bonoconsum, 1.252.529€. per amortització de préstecs i interessos de demora y 240.000€. per a noves activitats de joventut.

Més de 1,5 milions d'euros per cobrir els despeses del personal subvencionat contractat a través dels diferents programes docupació.

L'àrea de Cultura i Patrimoni incorporar 2.835.748€. per cobrir la gestió de les polítiques culturals de la ciutat i cobrir la reparació dels diferents edificis municipals.

Pel que fa a les subvencions nominatives, s'han generat per GAEX 20.000€ i per ADENIS 20.000€.

S'hi incorporen 854.461€. per a la construcció d'un nou alberg d'animals.

Es dota amb 1.200.303€. l'àrea de Festes, per tal de dur a terme una gestió de les festivitats de la ciutat tals com: decoració i llums nadalenques, festejos locals i organització i realització de les principals activitats festives de la ciutat.

Dins el àrea de Gent Gran, s'augmenta la partida per atorgar ajudes a pensionistes, ascendint esta a 834.092€..

Per la seua banda, l'àrea de serveis Socials incorpora un total de 281.297€. al programa de ajudes econòmiques individualitzades i per acolliment, així com un total de 133.434€. per al programa de empobriment energètic. A més, a això se suma el programa de teleassistència, Amb un total de 117.595,92€..

El àrea d'Esports serà dotada amb 851.000€. per a la finalització del Pavelló Esportiu Polivalent, i es destina un total de 3.558.885€. per a la realització del Pavelló Esportiu de la Mata.

Un total de 13,9 milions d'euros s'incorporen per fer reparacions de manteniment d'infraestructures, carrers i itineraris de vianants i accessibilitat.

Es destina una partida per al projecte de remodelació de la via Verda.

També s'hi han incorporat partides per a serveis de Cementiris, renovació i manteniment de l'enllumenat elèctric. Finalment, s'han contemplat 367.537€. per a l'adquisició de cabines de bany autonetejables.