Notícies d'Alacant i província

dimecres, 21 febrer 2024

Torrevieja obri el termini per sol·licitar les ajudes municipals al transport escolar

L'import individual màxim de l'ajut és de 60 euros mensuals per als alumnes que façan servir el transport escolar 2 viatges diaris, per a un període màxim de 10 mesos.

El regidor d'Educació de l'Ajuntament de Torrevieja, Ricardo Recuero, acompanyat per l'edil d'Hisenda, Domingo Paredes, han ofert una roda de premsa per anunciar que esta setmana, una vegada publicades les bases al Butlletí Oficial de la Província (BOP), s'obrigarà el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes municipals al transport escolar, i que es mantindrà obert 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

La presentació de sol·licituds es podrà fer a través de la Seu Electrònica o de manera presencial al Registre Municipal (PROP).

Ricardo Recuero ha explicat que podran beneficiar-se d'estes ajudes per al curs escolar 2021-2022 els/les alumnes d'Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Programes de Qualificació Professional Inicial, Batxillerat, Formació Professional, matriculats a col·legis o instituts públics de la ciutat de Torrevieja, que siguen usuaris acreditats del servei de transport escolar i s'hajan vist obligats a fer despesa de transport per desplaçar-se al seu col·legi o institut públic.

Els beneficiaris hauran d'estar empadronats i residir al municipi de Torrevieja, tant l'alumne/a com els pares o representants legals, dos anys, com a mínim, abans de realitzar la sol·licitud i durant la totalitat del curs escolar 2021/2022.

L'import individual màxim de l'ajut serà de 60 euros mensuals per a aquells alumnes que utilitzin el transport escolar 2 viatges diaris, per a un període màxim de 10 mesos, comprès entre l'1 de setembre del 2021 i el 30 de juny del 2022. En cap cas l'import de les ajudes podrà ser superior a l'import de les despeses justificades pels sol·licitants/beneficiaris.

estes ajudes, afegeix l´edil d´Educació, es tramitaran en règim de concurrència competitiva, respectant els principis d´igualtat, objectivitat, transparència i publicitat. Es concediran en funció del nivell econòmic de la família de lalumne o alumna, calculant la renda per càpita de la unitat familiar, és a dir, els ingressos familiars dividits entre el nombre de membres computables de la unitat familiar; i atenent també les particularitats pròpies de la unitat familiar.

La renda màxima del total de la unitat familiar per tindre dret a la subvenció serà de 65.000 euros bruts a l'exercici 2020, fixant-se limport de lajuda en funció del nivell econòmic, tenint en compte la renda per càpita de cadascun dels membres de la unitat familiar.

La dotació pressupostària de l'Ajuntament de Torrevieja per a l'Ajuda de Transport Escolar és de 100.000 euros, ampliables a la demanda que hi haja.