Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 desembre 2022

Teulada Moraira baixa impostos per al 2023

L'Ajuntament de Teulada ha aprovat en sessió plenària una rebaixa fiscal perquè entre en vigor a partir de l'1 de gener del 2023.

L'Ajuntament de Teulada ha aprovat en sessió plenària una rebaixa fiscal perquè entri en vigor a partir de l'1 de gener del 2023.

- Publicitat -

Esta rebaixa fiscal, que afectarà diversos impostos (Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i Impost sobre Activitats Econòmiques), consisteix en:

  • Una disminució del coeficient de l'IBI rural a la meitat, és a dir, el tipus de gravamen passarà de 0,6 a 0,3.
  • Una bonificació del 60% sobre la quota de l'IBI pels béns històrics del municipi.
  • Una disminució del coeficient de ponderació de l'IVTM de l'1,24 al 1,1.
  • Una bonificació del 95% sobre la quota de l'ICIO a favor de les construccions, instal·lacions i obres en què s'incorporin sistemes per a l'aprofitament elèctric de l'energia solar per a autoconsum.
  • Una bonificació del 50% sobre la quota de l'ICIO per a aquelles construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges amb protecció oficial.
  • Una bonificació del 90% sobre la quota de l'ICIO per a aquelles construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin de manera especial les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats, així com la supressió de les barreres arquitectòniques.
  • Una bonificació del 50% sobre la quota de l'ICIO a les construccions, instal·lacions o obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Una bonificació del 50% de la quota de l'IAE als subjectes passius que utilitzin o produeixin energia a partir d'instal·lacions d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica per a instal·lacions d'autoconsum connectades a la xarxa.
  • Una bonificació de fins al 95% de la quota de lIAE a favor de les activitats econòmiques que sigan declarades despecial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de locupació que justifiquin esta declaració.

«L?objectiu d?esta baixada d?impostos és fomentar la consciència i el respecte pel medi ambient, i estar al costat dels nostres veïns i veïnes, especialment per aquells col·lectius més vulnerables. Considerem fonamental posar el nostre granet de sorra per ajudar l'economia local, tenint en compte la situació econòmica actual», ha destacat Verónica Martínez, regidora d'Hisenda.

- Publicitat -

Per la seua banda, Raúl Llobell, alcalde de Teulada Moraira, ha assenyalat que "seguim en la línia de les polítiques del Partit Popular, ja que esta rebaixa dʻimpostos permetrà que augmenti el poder adquisitiu dels nostres ciutadans i ciutadanes, els permetrà un respir en estes temps difícils que estem vivint". Tenint en compte que tenim uns comptes municipals sanejats, creiem necessari dur a terme totes les mesures possibles per a la tranquil·litat i benestar dels nostres veïns i veïnes”.

CatalàEspañol