Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 juny 2023

Teulada Moraira obre el termini d'ajuts per a la replantació de terrenys agrícoles

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 29 de maig del 2023, i les persones interessades podran executar les actuacions subvencionables dins de l'any natural.

L'Ajuntament de Teulada obre la convocatòria per a la concessió de ajudes a les activitats de replantació de terrenys agrícoles a Teulada Moraira durant l'exercici 2023.

- Publicitat -

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 29 de maig de 2023, i les persones interessades podran executar les actuacions subvencionables dins de l'any natural, és a dir, entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2023.

Esta convocatòria té per objecte proporcionar suport econòmic a les actuacions de replantació de terrenys agrícoles per disminuir els costos dexplotació derivats de la seua posada en cultiu i manteniment, a fi de promoure la seua continuïtat.

- Publicitat -

Entre les actuacions subvencionables es troben els treballs de preparació del terreny per a la seua posada en cultiu (esbrossada i eliminació de males herbes, arada, incorporació d'esmenes i/o adobs no químics al sòl); i l'adquisició i plantació de plançons de les següents espècies vegetals: garrofer, olivera i/o vinya.

Inicialment, s'han destinat 10.000 € per a la concessió de la subvenció esmentada. Això no obstant, si el nombre de sol·licituds presentades dins del termini fixat excedeix el límit global, es podrà incrementar.

Es podrà atorgar un ajut màxim de 1.600€ per la plantació de garrofers; 2.400 € per la plantació d'oliveres; i 7.155 € per la plantació de vinyes.

A més, cal assenyalar que es realitzarà el pagament anticipat del 70% de limport concedit de la subvenció, amb caràcter previ a la seua justificació, conforme al que estableix lOrdenança municipal reguladora de subvencions i premis.

Els interessats podran consultar les bases de la subvenció esmentada i podran fer les sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Teulada: https://teuladamoraira.sedelectronica.es/info.0

El regidor d'Agricultura i alcalde del municipi, Raúl Llobell, ha animat les persones interessades a sol·licitar estes ajudes, “ja que són de gran ajuda per a un sector tan important a l'economia local com és l'agricultura. La seua tasca i dedicació no només beneficia el teixit econòmic del territori, sinó que els nostres agricultors són els creadors del paisatge que ens defineix, del que es nodreix la nostra tradició gastronòmica i turística. A més, amb esta subvenció contribuïm a evitar l'abandó de les terres de feina”.