Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

Teulada Moraira convoca ajudes per adequar façanes al nucli històric

El termini per sol·licitar la subvenció serà fins a l'11 de juliol del 2023.

Des de les regidories d'Hisenda i Participació Ciutadana, delegades a Verónica Martínez i Rosana Caselles, s'hi ha destinat 10.000€ en ajudes per a l'adequació de façanes al nucli històric de Teulada. El termini per sol·licitar la subvenció serà fins a l'11 de juliol del 2023.

- Publicitat -

Les persones interessades podran consultar les bases a través de la seu electrònica de lAjuntament de Teulada: https://teuladamoraira.sedelectronica.es/info.0. El termini màxim per presentar la justificació de la subvenció serà fins el 31/05/2024.

estes subvencions tenen per objecte ajudar a l'embelliment, recuperació i millora de les façanes dels edificis i cases que compleixin els requisits i estiguen ubicats dins de l'àrea denominada 'Teulada gòtica emmurallada', considerada Bé d'Interès Cultural (BIC).

- Publicitat -

El finançament de les subvencions previstes s'efectuarà íntegrament des del pressupost municipal vigent, per un import de 10.000€ i amb un límit màxim de 2.000€ per finca.

Això no obstant, si el nombre de sol·licituds presentades dins del termini fixat excedeix el límit global, s'estableix la possibilitat d'incrementar la dotació inicial de la partida mitjançant un expedient de modificació de crèdits, amb l'objectiu de satisfer la total demanda d'estes ajudes.

La regidora d'Hisenda, Verónica Martínez, ha assenyalat que "es tracta de la segona remesa d'ajudes destinades a este fi, acumulant 30.000€ en total destinats a millorar, preservar i protegir el nostre nucli històric".

Per la seua banda, la regidora de Participació Ciutadana, Rosana Caselles, ha afegit que “amb esta iniciativa, fruit dels suggeriments i la participació ciutadana, donem resposta a les demandes de veïns i veïnes del nucli antic de Teulada, així com contribuïm al manteniment del nostre patrimoni històric”.