Notícies d'Alacant i província

divendres, 31 març 2023

Temporal Glòria: Qui cobreix els danys soferts?

En definitiva, no tot dany causat pel temporal Glòria serà indemnitzat els perjudicats.

Sembla que el temporal Glòria ja ha remès tot i la virulència amb la que ha castigat, especialment, al nord-est d'Espanya. Al seu pas, ha deixat una reguera de víctimes mortals, poblacions confinades per risc d'inundació, zones inundades per l'aigua i uns danys materials que, per ara, són de difícil quantificació.

- Publicitat -

Davant un escenari tan desolador, els perjudicats poden ser compensats pels danys soferts de diferents maneres:

A) A través de l'Estat: el Consell de Ministres podrà declarar una zona territorial afectada per una situació d'emergència o zona catastròfica, amb l'objectiu de decretar ajudes
econòmiques per cobrir els danys en habitatges, estris de primera necessitat, ajudes a
corporacions locals, establiments industrials, mercantils i de serveis, ajudes agrícoles, ramaderes, forestals, xarxes viàries, etc.

- Publicitat -

Este tipus dajuts compta amb una limitació pressupostària i amb un límit màxim dindemnització per cada supòsit. Això vol dir que no es cobreix la totalitat del perjudici sofert, sinó un import prèviament establert.

B) A través del Consorci de Compensació d'Assegurances: esta entitat pública adscrita al Ministeri d'Economia i Empresa té com a finalitat satisfer les indemnitzacions derivades de sinistres extraordinaris per a aquells assegurats que, havent pagat la prima corresponent, tinguin exclosa la cobertura del risc extraordinari, o tenint-lo cobert, l'asseguradora no pugui fer front al pagament per estar en concurs de creditors o liquidació.

C) Mitjançant la pòlissa subscrita amb la corresponent asseguradora: en estes casos, resulta imprescindible conèixer el contingut de la pòlissa per saber si els danys soferts amb motiu d'este temporal són objecte de cobertura, o per contra, queden exclosos a causa de la seua excepcionalitat.

Ara bé, si algun dels mecanismes apuntats no es produeix, els perjudicats no tindran, a priori, dret a cap indemnització, ja siga per:
- No tenir assegurança sobre els béns que han patit els danys, o fins i tot tenint contractada una assegurança, este correspongui a un ram a què no s'estén la seua cobertura.
- No incloure la causa directa de l'sinistre entre les que es esmentada en la pòlissa d'assegurança.
- Tractar-se de danys derivats de l'energia nuclear.
- Tractar-se de sinistres que, per la seua magnitud i extrema gravetat, sigan declarats per l'Estat com catàstrofe nacional.
- Tractar-se de danys causats fora de l'àmbit temporal de la pòlissa d'assegurança.

En definitiva, no tot mal causat pel temporal Glòria serà indemnitzat els perjudicats. Per això, s'han de tenir en consideració els requisits legalment previstos per poder saber si estem davant d'uns danys coberts per la pòlissa d'assegurança o, si no n'hi ha, indemnitzables a través del Consorci de Compensació d'Assegurances o, en darrer terme, a través de la pòlissa d'assegurança. concessió d'ajudes o subvencions derivades de situacions d'emergència o naturalesa catastròfica.