Notícies d'Alacant i província

diumenge, 4 juny 2023

La Generalitat habilita un telèfon per sol·licitar el vot accessible

El termini per sol·licitar el vot accessible per a les eleccions a les Corts del 28 de maig del 2023 és fins al proper 1 de maig.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració pública ha engegat el telèfon d'atenció 900 202 305 on els ciutadans poden sol·licitar fins al proper 1 de maig el vot accessible per a les eleccions a les Corts del 28 de maig del 2023.

- Publicitat -

El procediment del vot accessible consisteix en la utilització de sobres i paperetes normalitzades (sobres i paperetes sense referència a Braille i idèntiques a les utilitzades pel conjunt de l'electorat), juntament amb una documentació específica en sistema Braille.

Cadascuna de les paperetes normalitzades es trobarà dins un sobre en què, en tinta i Braille, s'indicarà la candidatura a què correspon. El conjunt de paperetes i sobres es lliuraran a les persones electores al “kit de votació” o maletí a la mateixa Mesa electoral.

- Publicitat -

Poden sol·licitar-ho fins a l'1 de maig les persones amb discapacitat visual inscrites al cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o sigan afiliats o afiliades a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) i vulguin utilitzar el procediment de vot accessible.

La utilització d'este procediment és voluntari per a les persones electores amb discapacitat visual que compleixin els requisits, els quals a més poden, si així ho desitgen, ser assistits per una persona de confiança per poder exercir el seu dret a vot.

Al web eleccions2023.gva.es poden trobar informació sobre el vot accessible.