Notícies d'Alacant i província

divendres, 29 setembre 2023

Plantegen suspendre noves llicències per a pubs i reduir horaris i vetlladors al Casc Antic d'Alacant

Activa el desenvolupament del Pla de la Zona de Protecció Acústica (ZPAE) que preveu establir tres zones de protecció acústica, regulació de la càrrega i descàrrega o reforç policial.

L'Ajuntament d'Alacant ha presentat les primeres mesures que es plantegen per contindre el soroll al nucli antic i que preveu la suspensió de noves llicències per a pubs, així com la reducció d'horaris i vetlladors, entre d'altres, per garantir el descans dels veïns i conciliar el desenvolupament d'activitats comercials i hostaleria compatibles amb este objectiu.

- Publicitat -

Els tècnics municipals han començat a dissenyar el full de ruta per tirar endavant el projecte de Pla Zonal Específic de la Zona de Protecció Acústica Especial Casc Antic d'Alacant i que es llançarà amb l'aprovació de l'Ordenança Municipal de Protecció Acústica, previsiblement al mes de juliol, amb l'objectiu que la nova normativa amb les mesures específiques puga iniciar-ne la tramitació i estar aprovades abans de finalitzar l'any. El Pla el pilotarà el servei de Medi Ambient, amb la col·laboració de la resta de serveis implicats.

Així ho han traslladat els tècnics municipals a la comissió no permanent del ple reunida este dijous on han plantejat mesures que cal adoptar amb el desenvolupament d'este Pla Zonal Específic per a controlar el soroll al Casc Antic com són la suspensió de llicències per a pubs, la reducció d'horaris i vetlladors, l'establiment de tres zones de protecció acústica per grau de saturació, la regulació de la càrrega i la descàrrega, el reforç de la vigilància policial o el desenvolupament de campanyes de sensibilització, entre d'altres.

- Publicitat -

El regidor de Medi Ambient, Manuel Villar, ha explicat que “el projecte es planteja com a objectiu establir les mesures correctores aplicables a la Zona de Protecció Acústica Especial de casc Antic d'Alacant, vigent des del 2018 i l'àmbit del qual es troba inclòs en la documentació de l'acord de creació d'esta ZPAE regulant, entre d'altres, el règim limitatiu d'implantació o modificació de les activitats generadores de soroll, limitació d'horaris de tancament en estes activitats i altres mesures de caràcter general per reduir progressivament la contaminació acústica fins als nivells establerts per la normativa vigent”.

“S'ha optat per la implantació, una vegada aprovada i que entre en vigor la nova ordenança de protecció contra la contaminació acústica, de les mesures necessàries per fer disminuir les molèsties als veïns, per mitjà de l'aprovació d'un Pla Zonal Específic per a la ZPAE del Casc Antic amb la qual cosa no caldria esperar desenvolupar tot el llarg procediment d'aprovació d'una Zona Acústica Saturada (ZAS)” ha afegit.

Els tècnics municipals han realitzat esta proposta a la Corporació municipal i als representants veïnals a partir dels estudis previs ja realitzats tant per la Regidoria de Medi Ambient amb la seua Xarxa Automàtica de Control de Soroll Ambiental al Casc Antic, així com per les regidories d'Urbanisme i Seguretat amb les seues inspeccions i comprovació de denúncies, a més de l'estudi de les experiències d'altres ciutats a entorns amb problemàtiques semblants (com Madrid, Albacete, Vitòria, Andoain, Ciudad Real o Castelló, entre d'altres).

"Amb tot això, esperem tindre els treballs previs finalitzats en un termini breu per poder, en el transcurs de la feina veure la implantació de mesures preventives per reduir les molèsties des de l´entrada en vigor de l´Ordenança" ha subratllat Manuel Villar.

Mesures a desenvolupar

A la primera reunió mantinguda pels tècnics de Medi Ambient, Urbanisme i Ocupació de Via Pública, es va tractar sobri el contingut del Pla Zonal del Casc Antic en funció de la Zona de Protecció Acústica i Ambiental Especial ZPAE existent, arribant a una sèrie de punts dacord.

En este sentit, els tècnics municipals plantegen establir làmbit de la ZPAE en funció dels problemes detectats per soroll procedent o relacionat amb les activitats de lleure nocturn; un termini per adaptar-se a la nova normativa (Ordenança o Pla Zonal) per a les activitats ja existents al nucli antic serà de 6 mesos com a màxim, establir una limitació per no concedir noves llicències amb amenització musical a l'àmbit de la zona delimitada.

També es plantejarà a l'equip de govern l'establiment de dos o tres zones en funció del grau de contaminació acústica, per a, en funció d'esta classificació, implantar mesures gradualment. Zona d´alta contaminació i zona de contaminació moderada o baixa.

A més, s'estan estudiant reduccions de l'horari a vetlladors i locals, de manera que de diumenge a dijous es garanteixi el descans a partir de les 23 hores i el cap de setmana (divendres i dissabte) a partir de les 01:30h. "estes reduccions horàries estan en procés dʻanàlisi per concretar períodes, si són anuals per estacions, etc.", han precisat els tècnics municipals.

El Pla Zonal Especifico per contindre el soroll contindrà altres mesures de caràcter general relacionades amb la gestió de la càrrega i descàrrega, presència i major actuació de la Policia Local, educació i sensibilització a usuaris i locals, entre d'altres.

Finalment, s'establirà un pla de seguiment per mitjà d'un grup de treball que periòdicament supervisi el funcionament i l'efectivitat de les mesures adoptades, així com els seus resultats.

Els membres presents de la comissió no permanent del Ple sobri el Soroll al nucli antic s'han compromès finalment a continuar amb els treballs després de la constitució de la nova corporació municipal.