Notícies d'Alacant i província

dimecres, 7 juny 2023

El Suprem rebutja la suspensió cautelar demanada per la Generalitat a la retallada del Tajo-Segura el 2026 i 2027

Considera que la Sala té temps 'més que raonable' per dictar sentència al marco de la demanda contra el Reial Decret que regula la conca del Tajo

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha desestimat la suspensió cautelar de l'esglaonament dels cabals ecològics del Tajo per als anys 2026 i 2027, entre la presa de Bolarque i l'embassament de Valdecañas, establerts al Reial Decret 35/2023, de 24 de gener, “en considerar que això no priva de la seua finalitat legítima al recurs que este Govern autonòmic té plantejat contra el Reial decret”.

- Publicitat -

La Generalitat valenciana té presentat un recurs contenciós administratiu contra la disposició addicional novena i apèndix 5, de l'annex V, referit als cabals ecològics del pla hidrològic del Tajo, del Reial decret 35/2023, de 24 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre.

Com a mesura cautelar mentre es resol el recurs, plantejava la suspensió de l'esglaonament dels cabals ecològics del Tajo per als anys 2026 i 2027, entre la presa de Bolarque i l'embassament de Valdecañas. No recorre el primer esglaó, aplicable de manera immediata a l'entrada en vigor del Reial decret 35/2023, de 24 de gener, fins al 31 de desembre de 2025, recorda la interlocutòria de la Sala.

- Publicitat -

El Suprem rebutja que, “de no acordar-se la suspensió, es privi de finalitat legítima al recurs o pateixi l'efectivitat de la sentència que es pugui dictar al seu dia ja que la impugnació fa referència a unes previsions atinents als cabals ecològics que no s'aplicarien fins a 2026 i 2027, cosa que considera temps més que raonable perquè la Sala pugui dictar sentència, sense perjudici que, en altre cas, la mesura cautelar es pot sol·licitar en qualsevol moment com preveu la Llei”.

Tampoc no aprecia que assisteixin a la Generalitat raons que justifiquin la suspensió des de la perspectiva de l'aparença de bon dret. “Tal com s'ha dit reiteradament per la jurisprudència, este criteri, no recollit a la Llei de la Jurisdicció encara que tampoc no exclòs per ella i previst per l'art. 728 LEC, cal aplicar amb extrema prudència per suposar un pronunciament sobre el fons del litigi en els moments inicials del procés”.

Per això, afegeix la interlocutòria, “només s'ha considerat aplicable en els supòsits d'impugnació d'actes aplicatius de disposicions declarades nul·les, dels que reiterin o sigan idèntics a altres ja anul·lats o en aquells casos en què els vicis de nul·litat sigan manifestos de manera que no calgui examinar-los per a la seua apreciació”. I la Sala no creu que cap d'estes circumstàncies es donin en este cas.