Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 novembre 2023

La regidoria d'Hisenda d'Alacant tanca 2017 amb un superàvit de 43,3

De totes les inversions pressupostades per a l'exercici de 2017 només s'han executat un 19,98%.

L'edil d'Hisenda, Carlos Castillo, va informar ahir al matí en roda de premsa de el resultat de la liquidació de l'exercici pressupostari de l'any 2017, que llança un superàvit de 43.381.267. milions d'euros, a causa de l'escassa execució de l'pressupost en l'exercici anterior. L'informe d'intervenció reflecteix que de totes les inversions pressupostades per l'anterior equip de govern per a l'any 2017 només s'han executat un 19,98%.

Així mateix, la liquidació contempla el romanent de tresoreria, que revela una capacitat de finançament de 56.451.839. euros, amb la qual es podran dur a terme inversions.

“A través de les dades recollides a l'informe d'intervenció hem constatat que el superàvit tan ampli només respon a l'escassa execució del pressupost l'exercici de 2017, que ja va ser baixa en exercicis anteriors i que revela que pràcticament no hi ha hagut tensió gestora per part de l'equip de govern sortint”, ha asseverat el regidor popular, Carlos Castillo.

L'edil d'Hisenda ha destacat que “ens trobem amb capacitat de finançament suficient per emprendre molts projectes, però la lectura immediata és que el Ajuntament d'Alacant ha recaptat una quantitat notable d'impostos que no han repercutit en benefici dels ciutadans”.

El resultat d'esta escassa execució revela també que l'equip de govern sortint ha deixat una liquiditat en caixa d'un total de 83.452.406. milions d'euros, una xifra que s'ha multiplicat al llarg d'estes tres anys, en comparació dels 31 milions de què disposava l'anterior govern l'any 2015. D'esta manera, l'Ajuntament d'Alacant només ha aconseguit atresorar diners a lloc d'invertir-ho a la ciutat, ja que amb esta quantia no es poden finançar noves despeses.

En esta línia Castillo ha posat èmfasi que “donem continuïtat i prioritat a totes les accions que ja estaven aprovades, impulsant una major coordinació entre les diferents àrees, contractació, economia i hisenda i les gestores dels projectes”.

L'anàlisi comparativa de l'anterior mandat, pel que fa a superàvit, reflecteix un creixement sostingut al llarg de tres anys. L'any 2015 el superàvit era de 23 milions, que el 2016 va augmentar a 29 milions i que el 2017 arriba a la xifra de 43 milions d'euros.

Pel que fa a el romanent de tresoreria, el 2015 sumava 23 milions, permetent abordar inversions financerament sostenibles, una quantia que en 2016 va ser de 29 milions i que el 2017 puja a 56 milions d'euros.

D'altra banda, l'informe d'intervenció reflecteix un compliment de totes i cadascuna de les regles fiscals que estableix la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, trobant equilibri o superàvit estructural, es compleix també amb la regla de despesa i els límits a l'endeutament, i a la ràtio de deute públic sobri el PIB.