Notícies d'Alacant i província

dimarts, 6 desembre 2022

Hisenda convoca les subvencions per a grans projectes empresarials 2022

El Consell vol agilitzar la concessió d'estes ajuts directes a la inversió prevista per les empreses "després de dos anys complicats"

La secretària autonòmica de Model Econòmic, María José Mira, ha anunciat que els propers dies es convocaran de manera anticipada les subvencions per determinar-nos projectes d'inversió empresarial «que contribueixin al creixement, adaptació i consolidació del model productiu valencià sobre la base dels principis de sostenibilitat tant ambiental com productiva i social».

- Publicitat -

En estes termes s'ha pronunciat María José Mira després de confirmar que l'objectiu del Consell és "agilitzar tot el que siga possible la concessió d'estes ajuts directes, que tindran caràcter biennal i un import mínim per projecte d'un milió d'euros" atès que, com ha incidit «els dos últims anys han estat molt complicats per a les nostres empreses, que han hagut de destinar tots els seus esforços a mantenir la seua activitat, ocupació, solvència i liquiditat».

De fet, com ha confirmat «no només les grans empreses valencianes han tingut dificultats durant la pandèmia per impulsar i iniciar grans projectes de transformació, digitalització o millora dels seus equips tècnics, també al Consell hem hagut d'adaptar els recursos d'estes subvencions a garantir la supervivència de la majoria del nostre teixit productiu afectat per la COVID».

- Publicitat -

En concret, durant el 2020 la convocatòria d'estes ajuts es va modificar per destinar-la a ajudar aquelles empreses que havien transformat la seua producció i l'havien dirigit a la lluita contra la pandèmia mentre que el 2021, davant les dificultats de liquiditat i finançament, es van augmentar els recursos de les línies de suport financer de l'Institut Valencià de Finances.

D'esta manera, «i davant dels senyals clars de recuperació de les nostres empreses i la reactivació dels mercats», abans que s'acabi el 2021 es publicarà la convocatòria per a l'exercici 2022 d'estes subvencions a què les empreses podran optar fins al proper 30 de juny del 2022 i que tindrà un import total d'11,9 milions d'euros repartits en dos anualitats, 7 milions el 2022 i 4,9 milions d'euros per al 2023. No obstant això, el crèdit final quedarà condicionat a l'aprovació definitiva dels Pressuposts de la Generalitat Valenciana per al proper exercici.

Condicions

A diferència d'anteriors convocatòries, el Consell ha reduït a dos anualitats el període per desenvolupar la inversió per part de les empreses, concentrant el crèdit disponible i mitigant la inseguretat jurídica amb els projectes objecte de subvenció que es prolongaven durant tres anys, « alhora que encara es potencia més l'efecte incentivador d'estes ajudes», ha apuntat Mira.

L'import mínim dels projectes de inversió serà de 1.000.000 euros, caldrà que es financi un 25% del projecte amb recursos propis o finançament extern exempt de qualsevol ajut públic i l'import màxim de concessió de la subvenció per a cada empresa i projecte no excedirà el 25% del crèdit total destinat a cada exercici pressupostari.

Podran ser beneficiàries les empreses, independentment de la seua forma jurídica, la seu social de la qual, establiment de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicada a la Comunitat Valenciana sense que hi haja limitacions per sectors, activitats o àmbits d'actuació. Això no obstant, queden excloses de la convocatòria totes les entitats de dret públic, universitats públiques, entitats del Sector Públic, així com les que tinguin per activitat la gestió d'un servei públic.

«La transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana constitueix un dels eixos estratègics de lactuació del Consell, que ha establert entre els seus objectius fonamentals establir les bases que propiciïn la consecució d'un model basat en el coneixement, la digitalització, la innovació, la resiliència i la sostenibilitat», ha reiterat María José Mira després de recordar que els eixos estratègics recollits al Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana 2027 són també els eixos clau dels fons de recuperació de la Unió Europea Next Generation.

«Volem alinear les nostres empreses amb les prioritats europees i ajudar-les a ser més competitives, a generar més ocupació i ocupació de qualitat ja que apostin decididament per la innovació en els seus processos productius», ha indicat la responsable de Model Econòmic del Consell, que per això ha recordat que les subvencions es podran adreçar a tres modalitats diferents de projectes.

D'una banda, ajuts a la promoció de l'establiment, desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com a la creació i el manteniment de l'ocupació.

En estes ajuts, es finançarà entre un 10% i un 30% de la despesa considerada elegible, depenent de la mida de l'empresa, amb l'excepció d'inversions realitzades a la ciutat de València (determinat per mapa de regions NUTS).

Una segona modalitat són les inversions que afavoreixin un model econòmic sostenible mediambientalment, que poden rebre entre el 30% i el 45% de finançament, depenent de la zona on es faça la inversió i la mida de l'empresa.

I, finalment, les inversions dirigides al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació, que podran optar a rebre finançament de fins al 80% de despesa elegible, depenent de la mida de l'empresa.

Inversions transformadores

En qualsevol cas, es consideraran inversions que contribueixin a la transformació del model econòmic valencià aquelles en què concorrin almenys tres dels aspectes següents: desenvolupament de la capacitat innovadora; modernització i diversificació de productes; inversió en sectors productius; impacte positiu a l'ocupació estable, preferentment qualificada i promoció de la igualtat d'oportunitats; millora de la competitivitat i la internacionalització; increment de la connectivitat i de la capacitat logística, inversions en sostenibilitat mediambiental i aquelles que apostin per un desenvolupament local i territorial equilibrat.

CatalàEspañol