Notícies d'Alacant i província

divendres, 8 desembre 2023

Economia rep 41 sol·licituds d'empreses valencianes per implantar la jornada laboral de 4 dies

Un total de 204 persones treballadores veuran reduïda la seua jornada de treball fins a les 32 hores setmanals, sense cap minva salarial

Les ajudes convocades per la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la direcció general de Treball, per estimular la implantació de la jornada laboral de 4 dies o 32 hores setmanals sense minva de retribució, han estat sol·licitades per un total de 41 empreses valencianes.  

D'estes 41 empreses sol·licitants 35 són microempreses, és a dir, que compten amb menys de 10 persones treballadores, si bé destaca que més de la meitat no supera les 5 persones en plantilla a temps complet. Només 6 empreses sol·licitants tenen entre 11 i 40 persones treballadores.

Amb les condicions laborals previstes a la convocatòria de la subvenció, que implica que han de ser contractacions de 32 hores i sense cap tipus de minva salarial, un total de 204 persones veuran reduïda la jornada de treball.

Més de la meitat de les sol·licituds corresponen a empreses de consultoria de gestió empresarial o consultoria d'informàtica i màrqueting. Les 14 restants tenen vinculació amb altres tipus de serveis diferents, si bé no s'han rebut sol·licituds d'empreses de l'àmbit de la construcció, industrial o agrari.

Un cop rebudes les sol·licituds, es requerirà a les empreses sol·licitants perquè esmenin expedient, en una fase que es prolongarà fins al 10 de juliol. Després d'esta part del tràmit, caldrà esperar que l'IVACE emeti els informes corresponents relatius a la valoració global del Pla de reducció de jornada i increment de la productivitat, i que s'estima que siguen emesos abans del 10 de setembre.

Un cop superats tots estes tràmits, s'estima que per finals del mes de setembre es publique la resolució de concessió destes ajudes.

Ajuts de Labora per a contractació de personal

El marco d'este mateix programa de racionalització de la jornada de treball, Labora va concedir ajudes per a aquelles empreses que efectuïn contractacions indefinides persones en situació d'atur derivades d'ajustos vinculats a la racionalització voluntària de la jornada laboral.

Així, el Servei Valencià dOcupació i Formació ha ofert subvencions que oscil·len entre el 45% i el 95% del Salari Mínim Interprofessional a les empreses que participin al programa de racionalització de la jornada laboral i hajan efectuat contractacions a persones aturades inscrites a Labora.

D'altra banda, i en col·laboració amb la Universitat de València, se'n realitzarà una macroenquesta dirigida a treballadors i empresaris per tal de saber en quin estat es troba esta nova realitat laboral a la Comunitat Valenciana. Així mateix, Labora editarà una guia legal per ajudar les empreses en el coneixement i l'accés a esta iniciativa.

Labora ha realitzat en estes darreres setmanes dos jornades informatives, a Castelló i València, en què ha tingut una presa de contacte directe amb les empreses valencianes, per informar-los de tots els serveis que el Servei Valencià d'Ocupació i Formació posa a la seua disposició.