Notícies d'Alacant i província

dimecres, 8 febrer 2023

Anunci extinció, dissolució i liquidació simultània de la Societat Cooperativa Grup SGA, Societat Coop. Mixta de Treball Associat.

L'entitat GRUP SGA S. COOP, amb CIF F47742028, ha acordat per unanimitat en Assemblea General Universal d'data 25 de març de 2021, l'extinció, dissolució i liquidació de la cooperativa, nomenant liquidador a D. Raúl Sants Olmos, així com el següent projecte de distribució de l'haver social i Balanç Final.

- Publicitat -

Balanç Final de Dissolució:

actiu: 

  • Actiu Corrent: ...... 17.579,94 € 
  • Total Actiu: ............. 17.579,94 €
- Publicitat -

passiu:

  • Patrimoni Net: ... .. 17.579,94 €
  • Total Patrimoni Net i Passiu: .. 17.579,94 €

L'haver social es repartirà entre els socis, en proporció a l'import de les seues aportacions a l'capital social.

Aspe 5 d'abril de 2021.

CatalàEspañol