Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 abril 2023

L'augment de l'SMI resulta inassumible per al sector agrari

L'anterior pujada va deixar fora de el sector a 33.400 treballadors de camp.

En menys d'un any el Salari Minino Interprofessional (SMI) s'ha incrementat en quasi un 30 per cent (un 5,5% ara i un 22,3% en 2019). Una pujada que resulta totalment inassumible per a gran part de les explotacions agrícoles i ramaderes del nostre país que arrosseguen una greu crisi de rendibilitat a causa fonamentalment als baixos preus en origen i també els alts costos de producció, costos que, un cop més, es veuran incrementats amb esta decisió de Govern. Des d'ASAJA reclamem mesures de suport a el sector que contrarestin esta nova pujada.

- Publicitat -

Este augment resulta inassumible per si mateix i més encara si es té en compte el que implica en termes de costos laborals totals. I és que a esta nova pujada de l'SMI cal afegir l'important creixement encadenat de les cotitzacions a la Seguretat Social (quota empresarial) de dos anys consecutius. Les PIMES agràries, generadores de riquesa i d'ocupació al nostre país, no podran assumir este nou increment més quan no poden repercutir sobre els preus dels productes l'augment de costos (per la dura competència existent amb productes de tercers països ...), alguna cosa que posa en risc no només la rendibilitat de les explotacions, sinó fins i tot la seua pròpia supervivència.

Tal com ja va quedar demostrat en l'any 2019 amb anterior pujada de l'SMI, es destruirà ocupació, es reduiran les contractacions i fins i tot no es pot descartar que comencin a abandonar aquells cultius que són més intensius en mà d'obra, i que per tant són els més estratègics per al nostre país. A més, tal com ja manifestés el secretari d'Estat de Seguretat Social l'any passat, es produirà un descens d'hores de treball declarades el que farà que es redueixi així l'activitat agrària.

- Publicitat -

Les regions més perjudicades, en el nostre sector, per esta pujada són Andalusia, Extremadura, Canàries, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Aragó i Catalunya. Afectarà a uns 220.000 treballadors agraris que estan en les bases mínimes i nivells retributius més baixos, als més joves i als menys qualificats. En este sentit, cal recordar que, segons les pròpies dades de la Seguretat Social, la pujada de l'any passat va provocar una destrucció de 50.000 llocs de treball sent el sector agrari el més afectat perquè van eixir de sistema especial agrari 33.400 treballadors.

Des d'ASAJA demanem a Govern mecanismes interns de suport (siga en forma de bonificacions en les quotes de Seguretat Social o d'incentius fiscals lligats a l'ocupació agrària) per contrarestar esta nova pujada.