Notícies d'Alacant i província

dimarts, 5 desembre 2023

La província d'Alacant supera per primera vegada la xifra de 20.000 persones ateses en el sistema d'atenció a la dependència

Des de l'inici de la legislatura s'ha reduït la llista d'espera en 7.037 persones.

La província d'Alacant supera per primera vegada la xifra de 20.000 persones ateses en el sistema d'atenció a la dependència a través d'algun tipo de servei o prestació econòmica.

Segons es desprèn de l'informe mensual que la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els mesos i que pot consultar a la pàgina web d'este departament, a hores d'ara hi ha 20.394 persones a la província d'Alacant beneficiàries de el sistema.

L'agilització en la resolució d'expedients i en la incorporació, per tant, de nous beneficiaris a el sistema respon a el pla d'impuls dissenyat per la Conselleria fa dos anys amb l'objectiu de reduir el nombre de persones pendents d'atendre que havia a l'inici d'esta legislatura i que arribava a les 45.000 persones. Des de llavors, la llista d'espera s'ha reduït en 19.050 persones en tota la Comunitat Valenciana, 7.037 a Alacant.

Pel que fa a el nombre de sol·licituds presentades a la província, des de principis d'any s'han presentat 821 noves sol·licituds, 258 durant el mes de febrer.

D'altra banda, el nou sistema de valoracions implantat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha permès incrementar també de forma constant i progressiva el nombre de valoracions. Durant gener i febrer s'han realitzat 992 valoracions, 528 d'elles durant l'últim mes.

Pel que fa a el cost de les prestacions econòmiques en tota la Comunitat Valenciana, la Conselleria ha abonat des de l'inici d'este any un total de 37,3 milions d'euros en concepte de nòmines ordinàries mensuals i endarreriments. L'import de la nòmina corresponent a el mes de febrer puja a 18,19.

Les 20.394 persones en situació de dependència de la província incloses en el sistema reben atenció especialitzada a través de serveis residencials o de dia o una prestació econòmica per cuidador no professional, tal com el sol·licitant i la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal de l'demandant.

Canvis en el model d'atenció a la dependència

Els avanços en valoracions i resolució d'expedients són resultat dels canvis produïts des de l'inici de la legislatura en la gestió de sistema d'atenció a la dependència. En matèria de personal no només s'han reforçat els serveis de dependència de la conselleria amb nous funcionaris, sinó també els serveis municipals amb un important increment pressupostari per crear una xarxa professional que permeti als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d'expedients.

Així mateix, els pagaments mensuals que es realitzen no només per les nòmines, sinó també els corresponents a l'pagament de la retroactivitat ja hereus s'abonen durant els primers 5 dies hàbils de cada mes.

Cal recordar que estes avanços van ser avalats per l'Informe de l'Observatori de Dependència publicat per l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials que en el seu informe d'anual va situar a la Comunitat Valenciana com la tercera autonomia on més va avançar el sistema d'atenció a la dependència en 2016.