Notícies d'Alacant i província

dissabte, 1 abril 2023

Sense cobrar les guàrdies realitzades des de l'agost els metges i infermers de l'Dr. Esquerdo

A més, no percebran la gratificació pels festius de les fiestes nadalenques que sí reben la resta dels treballadors.

El sindicat CSIF vol denunciar que els metges i infermers de el Centre Dr. Esquerdo pertanyent a la Diputació d'Alacant porten des de l'agost sense cobrar les guàrdies realitzades. Un centre en què s'atén a pacients amb patologia mental crònica i subaguda greu.

- Publicitat -

Un impagament que des de la Diputació argumenten que es deu a que tant les guàrdies mèdiques com les hores extraordinàries estan contemplades en la mateixa partida pressupostària, una partida que es troba esgotada en l'actualitat, amb el que no es pot atendre el pagament d'ambdos.

Desde nuestro sindicato queremos llamar la atención sobre la circunstancia de que las guardias médicas no cumplen la condición de “derivadas de imprevistos u otras circunstancias extraordinarias como consecuencia de la actividad o servicio del que se trate o por causa de fuerza mayor”, como se indica en el texto del acuerdo/convenio suscrito entre las organizaciones sindicales y la entidad provincial y en vigor a fecha de hoy. Se trata, por el contrario, de una actividad totalmente cuantificable y perfectamente valorable a lo largo del año.

- Publicitat -

Las guardias médicas deberían contemplarse como “atención continuada”, como está establecido en el resto de la red sanitaria.

Esta situació es repeteix durant els tres últims anys sense que la Diputació haja pres mesures per solucionar-ho.

Al costat d'això, cal destacar també que hi ha una evident discriminació entre metges i infermers amb la resta de treballadors de la Diputació que presten servei durant els dies 24, 25 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, ja que ni metges ni infermers perceben la gratificació de 2 i 3 mòduls de festivitat segons el calendari laboral establert que sí perceben la resta de treballadors.