Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 desembre 2022

El 82,6% de les sentències per delictes de corrupció van ser condemnatòries

Entre l'1 d'abril i el 30 de juny d'este any, els jutjats i els tribunals van dictar 23 sentències en procediments per delictes de corrupció.

Els jutges i les jutgesses espanyols van dictar interlocutòria d'obertura de judici oral o de processament contra 21 persones en dos procediments per corrupció. De les 21 persones que van ser o seran portades a judici per este tipus de delictes, 3 eren persones jurídiques.

- Publicitat -

Així ho revela el repositori de dades sobre procediments per corrupció del Consell General del Poder Judicial després de la incorporació de la informació corresponent als mesos de gener, febrer i març d'este any, que també inclou el nombre de sentències dictades, 23 .

El repositori, que va ser presentat el 12 de gener de 2017, és d'accés públic a la web www.poderjudicial.es i permet a la ciutadania conèixer l'acció de la Justícia al marco global de la lluita contra la corrupció a través dels seus indicadors principals –persones acusades i/o processades, procediments, sentències dictades, etcètera-, que s'actualitzen de forma trimestral.

- Publicitat -

La informació que ofereix el repositori correspon a la denominada corrupció pública, entenent que és esta la que més alts índexs de preocupació causa a la ciutadania. D'esta manera, els procediments judicials les dades dels quals es reflecteixen al repositori tenen com a subjectes actius funcionaris públics, governants i polítics en l'exercici dels seus càrrecs, i com un dels elements del tipus l'afectació de diners públics, abastant així tant la corrupció administrativa com la corrupció política. 

Estes fenòmens es recullen en el Codi Penal com a delictes de prevaricació urbanística (articles 320 i 322), prevaricació administrativa (art. 404, 405 i 408), infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets (art. 413, 414, 415, 416, 417 i 418 suborn (art. 419, 420, 421 i 422), tràfic d'influències (art. 428, 429 i 430), malversació (art. 432, 433, 434 i 435), fraus i exaccions il·legals (art. 436, 437 438), negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seua funció (art. 439, 441, 442 i 443) i corrupció a les transaccions comercials internacionals (article 286 ter).

Persones acusades i procediments per delictes de corrupció*

 Persones acusadesPersones jurídiquesProcediments
Tribunal Suprem000
audiència Nacional000
Òrgans centrals000
Andalusia1632
Aragó000
Astúries000
Balears000
Canàries000
Cantàbria000
Castella-la Manxa000
Castella i Lleó000
de Catalunya000
Comunitat Valenciana000
Extremadura000
Galícia000
Madrid000
Múrcia000
Navarra000
País Basc000
La Rioja000
CC.AA.1632
                        Total1632

*La taula reflecteix el nombre de persones contra les quals s'ha dictat interlocutòria d'obertura de judici oral o de processament en procediments instruïts per Jutjats de 1a Instància i Instrucció, Jutjats d'Instrucció, Sales Civil i Penal de Tribunals Superiors de Justícia, Jutjats Centrals d'Instrucció i Sala Segona del Tribunal Suprem

Sentències dictades

Entre l'1 d'abril i el 30 de juny d'este any, els jutjats i els tribunals van dictar 23 sentències en procediments per delictes de corrupció. D'estes, 19 van ser condemnatòries i 4, absolutòries, fet que suposa que la sentència va ser condemnatòria en el 82,6% per cent dels casos.

La informació oferta detalla si les sentències han estat absolutòries o condemnatòries i, dins d'estes últimes, si ho han estat amb o sense acord, així com si han estat parcialment condemnatòries (tant perquè no s'haja condemnat per tots els delictes pels quals es acusava o perquè no s'haja condemnat a la totalitat dels acusats).

Sentències dictades en procediments per corrupció

 Condemnatòries amb conformitatCondemnatòries senseconformitat Parcialment condemnatòries  Absolutòries Total
T.Suprem00000
A.Nacional00000
Ó.centrals00000
Andalusia32207
Aragó00000
Astúries12003
Balears00000
Canàries01012
Cantàbria00000
C.-la Manxa00000
C. i Lleó10012
de Catalunya21003
C.Valenciana10012
Extremadura01012
Galícia01001
Madrid00000
Múrcia01001
Navarra00000
País Basc00000
La Rioja00000
CC.AA.892423
Total892423

Entreu al repositori de dades de procediments per delictes de corrupció en el següent enllaç:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/Consulta-de-datos/

CatalàEspañol