Notícies d'Alacant i província

dissabte, 13 abril 2024

El 82,6% de les sentències per delictes de corrupció van ser condemnatòries

Entre l'1 d'abril i el 30 de juny d'este any, els jutjats i els tribunals van dictar 23 sentències en procediments per delictes de corrupció.

Els jutges i les jutgesses espanyols van dictar interlocutòria d'obertura de judici oral o de processament contra 21 persones en dos procediments per corrupció. De les 21 persones que van ser o seran portades a judici per este tipus de delictes, 3 eren persones jurídiques.

Així ho revela el repositori de dades sobri procediments per corrupció del Consell General del Poder Judicial després de la incorporació de la informació corresponent als mesos de gener, febrer i març d'este any, que també inclou el nombre de sentències dictades, 23 .

El repositori, que va ser presentat el 12 de gener de 2017, és d'accés públic a la web www.poderjudicial.es i permet a la ciutadania conèixer l'acció de la Justícia al marco global de la lluita contra la corrupció a través dels seus indicadors principals –persones acusades i/o processades, procediments, sentències dictades, etcètera-, que s'actualitzen de forma trimestral.

La informació que ofereix el repositori correspon a la denominada corrupció pública, entenent que és esta la que més alts índexs de preocupació causa a la ciutadania. D'esta manera, els procediments judicials les dades dels quals es reflecteixen al repositori tenen com a subjectes actius funcionaris públics, governants i polítics en l'exercici dels seus càrrecs, i com un dels elements del tipus l'afectació de diners públics, abastant així tant la corrupció administrativa com la corrupció política. 

Estes fenòmens es recullen en el Codi Penal com a delictes de prevaricació urbanística (articles 320 i 322), prevaricació administrativa (art. 404, 405 i 408), infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets (art. 413, 414, 415, 416, 417 i 418 suborn (art. 419, 420, 421 i 422), tràfic d'influències (art. 428, 429 i 430), malversació (art. 432, 433, 434 i 435), fraus i exaccions il·legals (art. 436, 437 438), negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seua funció (art. 439, 441, 442 i 443) i corrupció a les transaccions comercials internacionals (article 286 ter).

Persones acusades i procediments per delictes de corrupció*

 Persones acusadesPersones jurídiquesProcediments
Tribunal Suprem000
audiència Nacional000
Òrgans centrals000
Andalusia1632
Aragó000
Astúries000
Balears000
Canàries000
Cantàbria000
Castella-la Manxa000
Castella i Lleó000
Catalunya000
Comunitat Valenciana000
Extremadura000
Galícia000
Madrid000
Múrcia000
Navarra000
País Basc000
La Rioja000
CC.AA.1632
                        Total1632

*La taula reflecteix el nombre de persones contra les quals s'ha dictat interlocutòria d'obertura de judici oral o de processament en procediments instruïts per Jutjats de 1a Instància i Instrucció, Jutjats d'Instrucció, Sales Civil i Penal de Tribunals Superiors de Justícia, Jutjats Centrals d'Instrucció i Sala Segona del Tribunal Suprem

Sentències dictades

Entre l'1 d'abril i el 30 de juny d'este any, els jutjats i els tribunals van dictar 23 sentències en procediments per delictes de corrupció. D'estes, 19 van ser condemnatòries i 4, absolutòries, fet que suposa que la sentència va ser condemnatòria en el 82,6% per cent dels casos.

La informació oferta detalla si les sentències han estat absolutòries o condemnatòries i, dins d'estes últimes, si ho han estat amb o sense acord, així com si han estat parcialment condemnatòries (tant perquè no s'haja condemnat per tots els delictes pels quals es acusava o perquè no s'haja condemnat a la totalitat dels acusats).

Sentències dictades en procediments per corrupció

 Condemnatòries amb conformitatCondemnatòries senseconformitat Parcialment condemnatòries  Absolutòries Total
T.Suprem00000
A.Nacional00000
Ó.centrals00000
Andalusia32207
Aragó00000
Astúries12003
Balears00000
Canàries01012
Cantàbria00000
C.-la Manxa00000
C. i Lleó10012
Catalunya21003
C.Valenciana10012
Extremadura01012
Galícia01001
Madrid00000
Múrcia01001
Navarra00000
País Basc00000
La Rioja00000
CC.AA.892423
Total892423

Entreu al repositori de dades de procediments per delictes de corrupció en el següent enllaç:

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobri-procesos-por-corrupcion/Consulta-de-datos/