fbpx

Notícies d'Alacant i província

dijous, 29 setembre 2022

Sis empreses concorren per redactar el Pla Especial de Tabarca

Després d'acusar una pressió turística creixent, el text busca preservar el conjunt historicoartístic de l'illa i identificar impactes mediambientals

La Mesa de Contractació ha obert este dimecres els sobres amb les propostes de les sis empreses que opten a la redacció del document inicial estratègic i el esborrany del nou Pla Especial de l'Illa de Tabarca, que va eixir a concurs a finals del mes de juliol passat amb un pressupost de licitació de 61.297,56 euros i un termini dexecució de nou mesos.

- Publicitat -

Les premses presentades són el Grup Dayhe, Institut Imes SL, Escales Estudi d'Arquitectura, Gabinet d'Anàlisi Ambiental i Territorial, Oficina de Arquitectures Anòmales y Sfera Projecte ambiental.

Este contracte té per objeto preservar el conjunt històric artístic de l'illa, així mateix, es tindran en compte els treballs necessaris per a la redacció de l'Estudi Ambiental i Territorial Estratègic que permeti identificar, descriure i avaluar els probables efectes sobre el medi ambient que puguin derivar-se de laplicació del Pla Especial. També s'hi inclou l'elaboració de l'Estudi de Paisatge i Integració Paisatgística i tots els estudis sectorials necessaris.

- Publicitat -

L'illa acusa des de fa anys una gran afluència turística que este any fins i tot ha forçat decretar talls d'aigua. Des de fa anys, s'ha evidenciat la necessitat de redactar este document que ara surt a concurs.

El regidor d'Urbanisme, Adrián Sants, responsable de l'àrea ha explicat que “el pla es va començar a redactar l'any 2000 però, actualment, no compleix les determinacions de la Llei d'Ordenació del Territori i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), per la qual cosa s'externalitzaran els treballs d'adaptació del projecte del Pla a la nova normativa amb les actualitzacions corresponents a la nova llei valenciana”.

Adrián Santos ha assenyalat que “amb la redacció del nou document pretenem també donar resposta a les necessitats plantejades pels veïns i les entitats de l'illa”. Amb la nova planificació s'enfrontarien solucions a totes les qüestions plantejades a les diferents administracions amb competències de gestió en este entorn natural i reserva marina. Santos ha incidit que és una oportunitat per “posar en valor este emblema de la ciutat com a atractiu cultural, patrimonial i turístic pel que creiem que és prioritari la seua aprovació inicial”.

Actualització del Pla Especial de 1984

L'Illa de Tabarca compta amb un Pla Especial aprovat definitivament el 5 d'octubre de 1984, al qual s'acompanya un Catàleg de Proteccions aprovat provisionalment anys més tard, el 19 de juny del 2009.

El Catàleg de proteccions aprovat provisionalment l'any 2009 per al conjunt de l'Illa inclou una sèrie d'elements amb entitat suficient per protegir i dels que resulten un conjunt de 31 fitxes.

Atesa l'antiguitat del referit Pla Especial, per part de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es va emetre informe el 22 de gener de 2018 requerint a l'Ajuntament d'Alacant la redacció i la tramitació d'un Pla Especial de Protecció del Conjunt d'Històric de l'Illa de Tabarca, tot això d'acord amb el que especifica la disposició transitòria segona de la Llei 4/1998 d'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià que obliga a l'elaboració d'un Pla especial de protecció de l'àrea afectada per la declaració d'un Bé d'interès cultural. L'esmentat Pla Especial aprovat l'any 1984 no es troba convalidat per cap informe de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que certifique que es troba actualitzat a les disposicions de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual cosa es fa necessari la redacció i la tramitació d'un nou Pla Especial de Protecció.

Pel que fa a l' Catàleg, este contindrà a més dels eelements declarats Bé d'Interès cultural a l'illa totes aquelles edificacions contingudes a les 31 fitxes del Catàleg aprovat provisionalment que acompanya el PE de l'Illa de Tabarca, la Torre defensiva San José declarada Bé d'Interès Cultural i la muralla que envolta tota l´illa i que el dota d´un caràcter de fortificació.

Altres concursos

La Mesa de Contractació també ha obert els sobres per a l'adjudicació del servei de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte de reurbanització de la avinguda Ramón y Cajal i Canalejas a Alacant, en dos lots. Les empreses que concorren a este concurs són: Cainur, Enginyeria i Prevenció de Riscos SL., YP Arquitectes Isaac Peral Codina, Enginyeria i Estudis Mediterrani SLP, Incope Consultors SL i Coordinació de Seguretat i Prevenció a la Construcció.

De la mateixa manera, també s'ha obert els sobres amb les proposicions que opten a la assistència tècnica a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut del projecte de reurbanització de la tercera fase del Passeig de l'Esplanada, entre els carrers Bilbao i Rambla, a què concorren: Enginyeria i Prevenció de Riscos SL, Enginyeria i Estudis Mediterrani SLP, Incope Consultors SL, Coordinació de Seguretat i Prevenció a la Construcció i Guia Consultors SLP a UTE amb Escalar Consultors.

Tots dos procediments queden pendents de la justificació de les baixes desproporcionades en què han incorregut algunes propostes i de l'informe tècnic amb el judici de valor.

ValenciàEspañol