Notícies d'Alacant i província

divendres, 24 març 2023

Sant Vicent renova l'enllumenat públic i part de la xarxa de clavegueram i aigua potable del centre

Les intervencions al nucli urbà, en projectes complementaris i partides suposen una inversió de 5.274.383, 26 euros, durant esta legislatura

L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig inverteix 1.298.797,11 euros, en la renovació de l'enllumenat públic en tres zones diferenciades del centre de la localitat on s'han substituït un total de 520 lluminàries i grups òptics LED de darrera generació; s'han reacondicionat els suports de façana ornamentals, substituint 194 fusts per adaptar-los a l'entorn històric del centre i s'han renovat 13 centres de comandament i s'han substituït més de 15.000 metres de cablatge

- Publicitat -

De la mateixa manera, s'ha renovat la xarxa de clavegueram i de l'Estació de Bombeig d'Aigües Residuals (EBAR), del carrer Barcelona, ​​fase I i II, per 289.290,36 euros, que ha inclòs la posada en marxa d'una nova estació de bombament d'aigües residuals (EBAR), a la primera fase, amb què s'han resolt els problemes de la xarxa de clavegueram, canviant el sentit del recorregut de les aigües residuals i executant un sistema d´impuls cap a la xarxa principal que discorre per l´avinguda Doctor Marañón.

A la segona fase s'ha realitzat una nova entrada de la xarxa de clavegueram al dipòsit de l'EBAR, s'ha ampliat la xarxa de clavegueram de la zona i creat un decantador per a la depuració i tractament de les aigües.

- Publicitat -

També s'ha renovat el clavegueram al carrer Capità Torregrosa al tram entre Sant Isidre i el carrer Labradores per 23.965,64 euros.

Pel que fa a la xarxa d'aigua potable, la Regidoria d'Infraestructures ha emprès diferents actuacions als carrers Magallanes, Pelayo i Manuel de Falla per un total de 36.000 euros, i al carrer Capità Torregrosa al tram entre Sant Isidre i el carrer Labradores per 23.965,64 euros.

Finalment, a la xarxa d'aigua potable s'han realitzat diferents actuacions al carrer Magallanes, al carrer Pelai i al carrer Manuel de Falla per un total de 36.000 euros, així com Capità Torregrosa al tram entre Sant Isidre i el carrer Labradores per 23.965,64 euros.

El Consistori, a través de la Regidoria d'Infraestructures, ha invertit 5.274.383,26 euros a les vies públiques del centre de la ciutat, en projectes complementaris i partides d'un total de 15.554.037,53 euros, adjudicats a 65 actuacions a la via pública durant esta legislatura.

L'alcalde Jesús Villar ha explicat que es tracta d'actuacions dirigides procurar la modernització de la gestió de recursos vitals com el clavegueram, l'aigua i la llum de Sant Vicent, “així com garantir una mobilitat i accessibilitat urbana que permeti als ciutadans gaudir de la ciutat amb desplaçaments més saludables, segurs i sostenibles".

Reurbanització

L'àrea d'Infraestructures ha invertit més d'un milió i mig d'euros (1.500.558,96 euros) en obres de reurbanització al centre de la ciutat, com l'accessibilitat de vianants del carrer Pelai per 366.250,32 euros, que ha inclòs l'ampliació de les voreres, l'execució d'un carril bici, la renovació dels serveis urbans i la duplicitat de carrils.

A més, s'ha millorat l'accessibilitat i l'entorn del carrer Manuel de Falla, al tram Domínguez Margarit amb Pintor Sorolla per 216.384,30 euros, i s'ha reurbanització el carrer Magallanes per 100.000,18 euros, que ha consistit en l'ampliació de les voreres, i ha quedat una sola banda d'aparcament.

Pel que fa al projecte de reforma del carrer Velázquez, en licitació en estes moments per 817.924,16 euros, contribuirà a canviar la mobilitat del centre en prioritzar la conversió en zona de vianants. A més, les obres inclouran el condicionament dels paviments i el ferm de la calçada, la reordenació del trànsit i la modernització de les xarxes de serveis urbans.

Aposta pel descans i la seguretat

De la mateixa manera, s'han projectat diferents actuacions per millorar el descans i la seguretat de la ciutadania, entre les quals destaca el projecte de “calmat” del carrer Azorín, per 164.767,82 euros, en tramitació en estes moments, i que inclou l'aparcament en ziga-zaga fins a finalitzar en una plaça a la porta del CEIP Miguel Hernández, cosa que garantirà la seguretat dels escolars.

De la mateixa manera, s'ha executat el condicionament de captadors per reduir la vibracions i sorolls al carrer Ampla Castelar per 6.232,23 euros i el calmat de trànsit al carrer Sauces per 8.000 euros.

Finalment, indicar que àrea d'infraestructura també contempla actuacions de rehabilitació a la via pública com la dissenyada per a l'estructura «Paraboloide Hiperbòlic» del parc Joan XXIII, en tramitació en estes moments per 149.443,23 euros.

Projectes complementaris i partides

L'Ajuntament, a més, ha destinat 1.576.624,91 d'euros a projectes a la via pública a l'extraradi i partides, entre els quals destaca l'acondicionament de vianants del Camí de Baiona per 224.683,69 euros, en tramitació en estes moments, que inclou, a més, un carril bici i l'adequació del pàrquing del pavelló.

A més, l'àrea ha executat el projecte d'ampliació de l'aparcament en superfície del solar de Marialice per 73.008,76 euros i la millora de la seguretat de vianants a Ronda Sant Vicent-San Juan, C/ Petrer i Cr Agost per 24.485,56 euros, així com petites actuacions com la millora de l'accessibilitat de vianants al costat del Cementiri per 4.750 euros, el condicionament de la vorera del carrer de l'Horta, davant del CEIP L'Horta per 3.894,45 euros i l'itinerari de vianants del Camí Vell de Busto, sota l'autovia per 5.000 euros.

De la mateixa manera, Infraestructures completarà en esta legislatura actuacions de rellevància com el projecte per condicionar el col·lector de pluvials al Barranc de les Ovelles per 362.707,45 euros, en tramitació en estes moments, així com la sectorització de la xarxa de distribució Zona Nord al Cardiovascular de la carretera de Castalla per 221.149 euros, la renovació de la xarxa d'aigües al camí del Gel per 636.644 i la substitució de la Canonada existent al carrer La Barbarella per 20.302 euros, totes elles finalitzades.

El regidor d'Infraestructura, José Manuel Ferrándiz, ha explicat que es tracta d'iniciatives que s'executen en coordinació amb Aguas de Alicante i que “es tracta de projectes de millora de la xarxa de distribució d'aigua probable, vitals per garantir la qualitat i la supervivència dels serveis públics de Sant Vicent".