Notícies d'Alacant i província

dissabte, 25 març 2023

Sant Vicent regularà l'habitatge compartit per a persones amb risc de vulnerabilitat

Es tracta d'un recurs nou i complementari a l'itinerari habitual d'inclusió, ja que donarà resposta a l'emergència habitacional a persones o nuclis petits

La Regidoria de Benestar Social de lAjuntament de Sant Vicent del Raspeig porta al ple dordinari de febrer lOrdenança reguladora dadjudicació i cessió dús temporal dhabitatge compartit, per a persones en risc de vulnerabilitat i/o exclusió social i que suposa una ampliació dels supòsits de protecció habitacional, dins de la política municipal d'habitatge, basada en el foment de l'allotjament alternatiu de curta i mitjana estada en habitatge compartit.

- Publicitat -

L'adjudicació dels habitatges, en ser un recurs complementari a l'itinerari habitual d'inclusió, haurà de comptar amb lexistència prèvia, per part de la Regidoria de Benestar Social, dun pla personalitzat dinclusió social dirigit a façalitar la transició a una altra fórmula de caràcter habitacional estable i permanent.

El procés dintervenció inclourà aspectes relacionats amb la millora de les competències personals, habilitats socials, mitjans econòmics i laborals i d'habitatge, per tal de desenvolupar una vida autònoma.

- Publicitat -

L'ordenança permet, a més, de comptar amb un recurs habitacional, la interacció entre nuclis familiars xicotets i amb altres necessitats específiques d'acompanyament social.

La regidora de Benestar Social, Isabel Candela, que recorda que l'Ajuntament adjudicarà este divendres 17, quatre habitatges de propietats municipal a famílies en situació de vulnerabilitat, ha incidit que, “en este ple s'aprova un recurs innovador per donar resposta a persones o nuclis petits que necessiten un itinerari social diferent, que inclou el treball en xarxa i la implicació en experiències que permetin millorar les habilitats socials de convivència amb altres persones i, en definitiva, la forma de vida”. 

Requisits de l'habitatge compartit

Les persones sol·licitants que optin a esta modalitat hauran de pertànyer a un nucli familiar de 2/3 persones com a màxim, que es trobin en una situació de necessitat d'allotjament immediat, que compten amb autonomia personal suficient per a la convivència i que presentin una conducta social, hàbits personals i d'higiene que façalitin la convivència.

L'estada a l'habitatge compartit no podrà superar els 12 mesos, finalitzat este termini, podria ampliar-se 3 mesos més, si existissin motius que justifiquin la seua necessitat i mitjançant informe social favorable per formalitzar esta pròrroga. Un cop finalitzat este termini, cessarà automàticament el dret docupació de limmoble.

El primer termini per a la presentació de sol·licituds dels habitatges s'obre, a partir de l'endemà de la publicació al BOPA; al tauler d'anuncis ia la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig.

Després de la realització d'un llistat prioritzat, el termini quedarà obert tot l'any i s'avaluaran les sol·licituds rebudes cada quadrimestre, coincidint amb els períodes de 1 de gener a 30 d'abril, 1 de maig a 31 d'agost i 1 de setembre a 31 de desembre de l'any.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament ia la seu electrònica https://raspeig.sedipualba.es.