Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

Sant Vicent porta al ple l'Ordenança Municipal de Circulació que regularà l'ús dels patinets

A la modificació s'hi afegeix, la senyalització d'esdeveniments per a la retirada de vehicles, mesures de seguretat en avançaments a ciclistes i la modificació del reglament de guals

L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig portarà a este ple de març la proposta de modificació de la Ordenança Municipal de Circulació (BOP 16/12/2010), per adaptar-se al Reial Decret 6/2015, de 30 de desembre, que inclou la nova regulació de vehicles de Mobilitat Personal VMP com els patinets, les mesures de seguretat en avançaments a ciclistes, l'adequació de velocitats màximes a les vies del municipi – 50, 30 i 20 km/h –, la senyalització d'esdeveniments per a retirada de vehicles, així com la modificació del reglament de guals i la actualització de sancions, per citar-ne algunes.

- Publicitat -

Regulació VMP

Esta modificació inclou la regulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com ara monopatins, patins o similars, que no podran circular per les vies que no s'autoritzi expressament com el carril bici: segregat i senyalitzat i vorera bici: senyalitzada en vorera ia una velocitat màxima de 25 km/h.

Estarà expressament prohibida la circulació per voreres, passejades, places, zones de vianants, vies amb tres o més carrils per sentit de la circulació, a l'interior dels parcs, sempre que no s'hi autoritzi expressament i als passos inferiors de carrer Poeta Miguel Hernández i Ronda Oeste amb carrer Crta. Alcoraya i similars ia les plataformes tramviàries.

- Publicitat -

per a la seua circulació, la normativa inclou l'obligatorietat d'almenys el contracte d'una assegurança de responsabilitat civil i només poden estar equipats amb un seient o selló, cosa que implica que només hi pugui anar una persona.

La edat mínima per poder utilitzar VMP a la via pública serà de 16 anys o 15 anys si esteu en possessió del permís de conducció tipus AM. No es permet circular amb cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so, ni usant dispositius de telefonia mòbil.

Finalment, serà recomanable l'ús del casc fins que per normativa estatal s'estableixi el contrari.

Quant al estacionament queda expressament prohibit lligar-los a arbres, semàfors, bancs, a més d'altres elements de mobiliari urbà i quan obstaculitzi la resta d'usuaris.

Pel que fa a les sancions específiques als VMP, que oscil·laran entre els 500 i els 80 euros, s'incorreria en una sanció molt greu, 500 euros, en circular sense el corresponent certificat de circulació i sense assegurança de responsabilitat civil.

Serà greu i se sancionarà amb 200 euros de multa, no obeir els senyals de trànsit que sigan d'aplicació manejant un VMP; manejar un VMP sense adoptar les degudes precaucions o de manera negligent o temerària i circular amb cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so i/o usant dispositius de telefonia mòbil, per citar-ne les més rellevants.

Retirada de vehicles per esdeveniments i guals sense adhesius

La modificació de l'ordenança afecta, també, els vehicles que façan cas omís de la senyalització mòbil per desfilades, processons, cavalcades, podes, obres o similars, a les quals se'ls podrà imposar la taxa de la grua si han estacionat amb posterioritat a la col·locació de les mateixes.

La senyalització s'haurà de col·locar amb 24 hores d'antelació i indicant l'hora i la data de la prohibició d'estacionar. Els vehicles que estiguen correctament estacionats prèviament a la ubicació de la senyalització podran ser retirats per la grua, els propietaris hauran de ser avisats correctament i no suposarà l'abonament de les taxes.

La nova regulació inclou, per altra banda, l'eliminació de la obligatorietat que a les plaques dels guals figuri la data de vigència del mateix, ja que l'avenç dels mitjans tècnics i informàtics permet establir un control rigorós i eliminar les molèsties per als usuaris d'haver de renovar les etiquetes anualment.

Actualització i incorporació de noves sancions

La nova ordenança inclou l'actualització de les sancions de trànsit que oscil·laran entre els 80 i els 500 euros. Este és el cas de llançar a la via o als seus voltants objectes que puguen produir incendis o accidents de circulació, la sanció dels quals s'ha incrementat fins a 500 euros i 6 punts del carnet.

Es manté la sanció, 200 euros i 3 punts, quan es condueixi usant cascos o auriculars i s'ha afegit mantenir ajustat entre el casc i el cap de l'usuari dispositius telefonia mòbil mentre es condueix.

Es penalitzarà avançar posant en perill o entorpint ciclistes que circulin en sentit contrari o sense deixar la separació mínima de 1.5 metres amb 200 euros i 6 punts, així com avançar a un cicle o ciclomotor o conjunt, sense fer el canvi complet de carril quan la calçada compti amb més d'un per sentit estant obligat a això; estacionar als carrils o parts de les via reservats exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris i estacionar un vehicle en lloc prohibit per un senyal mòbil.

Finalment, també serà sancionat, no respectar les ordres de l'autoritat encarregada de la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina del trànsit o dels seus agents, causar danys mediambientals, no prestar auxili i circular amb una taxa d'alcohol a la sang que superi la Llei.