Notícies d'Alacant i província

dimarts, 28 novembre 2023

Sant Vicent publica les ajudes per a actuacions d'especial interès turístic

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, a partir de demà 2 de juny de 2023 i el termini per presentar la justificació és fins al 31 dagost de 2023

El Butlletí Oficial de Província (BOP) d'1 de juny de 2023, publica la convocatòria de subvencions posats en marxa per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, a associacions, entitats i empreses per a la realització d'actuacions d'especial interès Turístic per a l'exercici 2023, per 25.000 euros.

Les ajudes, les bases de les quals poden ser consultades al tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de Sant Vicent del Raspeig http://raspeig.sedipualba.es/tablondeanuncios/, podran ser sol·licitades per associacions i entitats sense ànim de lucre, autònoms i empreses organitzadores d'esdeveniments de promoció turística d'iniciatives a les categories esportives, culturals, de festes, gastronòmiques i comercials, que es realitzin al terme municipal de sant Vicent i que redundeix a la promoció turística de la localitat.

La quantia màxima de les subvencions objecte desta convocatòria és de 5.000 euros per entitat i estan destinades a finançar els programes i projectes o actuacions realitzades entre l'1 de gener del 2022 i el 31 de juliol del 2023.

La regidora de Turisme en funcions, Asun París, ha destacat que “una vegada superada la crisi sanitària de la pandèmia, s'han reprès estes subvencions per a activitats compreses entre el 2022 i el 2023".

El termini de presentació de la sol·licitud serà de vint dies hàbils, a partir de demà 2 de juny de 2023 i el termini per presentar la justificació és fins al 31 dagost de 2023 i inclou una memòria dactuació i una memòria econòmica de la mateixa.

Entre els requisits, les associacions hauran d'estar inscrites al registre municipal d'Associacions, haver complert les obligacions de presentació del pressupost i programa anual d'activitats i no estar sotmeses a cap de les circumstàncies assenyalades a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La convocatòria s'ajusta a la Llei General de Subvencions ia l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions i compta amb l'autorització de despesa a càrrec dels pressupostos d'este exercici.