Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 març 2024

Santa Pola tanca l'exercici 2021 amb un superàvit de 4,2 milions d'euros

L'Ajuntament de Santa Pola ha tancat el pressupost del 2021 amb un resultat pressupostari ajustat positiu total de 9,3 milions d'euros.

L'Ajuntament de Santa Pola ha tancat el pressupost del 2021 amb un resultat pressupostari ajustat positiu total de 9,3 milions d'euros, resultant del superàvit (4,2) més altres romanents (5,1). Tot això sense pujar taxes ni preus públics. Gràcies al pla de contenció ia la bona gestió dels diners públics per part de l'equip de govern i dels departaments municipals.

El regidor d'Hisenda, José Pedro Martínez assenyala que “este superàvit ha suposat un important increment del romanent de tresoreria per a despeses generals, fet que suposa, que hi ha un disponible total de 10 milions d'euros per la bona gestió realitzada i que redundarà en inversions al poble de Santa Pola”.

El total es distribuirà en diverses inversions reals com les que ja s'estan engegant des del Consistori; entre les quals estan per a Gran Alacant el nou camp de futbol i urbanització del nou Col·legi, les actuacions a l'Avinguda Salafalta, reforma del poliesportiu Paco Hernández, condicionament per a millora trànsit a zona d'Instituts, pla d'asfaltat i condicionament general de vies públiques, reforma centre veïnal Platja Lisa, condicionament instal·lacions platges i equipaments diversos en nous cotxes de Policia, a Instal·lacions culturals i esportives. Altres actuacions importants són la posada en marxa dels nous plecs tant el de neteja viaria i recollida d'escombraries així com el de Smart City per al canvi d'il·luminació viària. També està previst efectuar una reducció de deute de l'Ajuntament (a data 31/12 se situava a un nivell baix del 12,54%), amb l'amortització anticipada de diversos préstecs.

Martínez recorda que “estes resultats econòmics cal posar-los en valor perquè venim d'un pla d'ajust econòmic de quasi 2 anys, després de la inexistent gestió econòmica de l'anterior equip de govern que va deixar un Ajuntament en una situació delicada i ancorat encara en procediments de gestió molt antiquats poder fer front a les necessitats internes i de compliment amb els proveïdors”.

A més, des de l'àrea d'Hisenda recorden que hem passat 2 anys de pandèmia on els ingressos de l'Ajuntament s'han vist ostensiblement reduïts.