Notícies d'Alacant i província

dissabte, 2 desembre 2023

Sant Joan duplicarà la despesa anual en neteja viària i recollida de residus

El servei de Neteja Viària i Recollida de Residus passarà a tindre un cost anual de 3.700.000 euros.

La regidoria de Neteja, dirigida per Esther Iborra, juntament amb els tècnics municipals i l'empresa contractada per a l'assistència, la redacció de plecs i l'estudi econòmic ha ultimat la versió definitiva dels plecs ajustant les característiques del servei a les exigències de la normativa actual i necessitats del municipi.

El servei de Neteja Viària i Recollida de Residus passarà a tindre un cost anual de 3.700.000 euros i el nou plec serà aprovat després de laprovació dels pressupostos municipals.

Esta pujada ve donada en gran part per laugment de jornades laborals i per tant de plantilla, la millora de condicions i per la renovació de maquinària i vehicles per reduir el soroll i façalitar el descans als ciutadans/es.

Inclourà els nous sectors de Nou Nazareth i SUP 11, alternarà la recollida a contenidors i la de Porta a Porta depenent el tipus d'habitatges i zones de difícil accés, preveu la recollida especial a persones amb mobilitat reduïda i s'adapta a les exigències que vénen marcades per la nova llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular de data 8 d'abril i pel Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV).

El nou plec s'adaptarà a les necessitats reals del municipi, amb més campanyes de conscienciació i informació a la ciutadania incidint en la reducció de residus, la reutilització i el reciclatge, per tant tindrem un Sant Joan més net. Comptarà amb la utilització de tecnologia als contenidors i maquinària per mitjà de localització GPS, lector de pesatge, organització de rutes diferents en funció de l'ompliment dels mateixos, optimització de les rutes, etc, que ajudaran a aconseguir una gestió més eficient dels recursos i per tant un Sant Joan més sostenible.

El nou contracte del servei de Neteja Viària i Recollida de Residus tindrà una durada de 8 anys i el pressupost de licitació suposarà el doble de l'actual contracte.