Notícies d'Alacant i província

divendres, 8 desembre 2023

Sant Joan habilita un correu electrònic per conèixer l'opinió dels veïns

El mail [protegit per correu electrònic] atén queixes, propostes o suggeriments que són derivades al servei corresponent per donar una resposta a curt termini

L'opinió de la ciutadania és important per a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. I per fer més accessible, directa i eficaç esta connexió entre població i administració, la Regidoria Participació Ciutadana, dirigida per l'edil Manuel Nieto, ha engegat un servei de bústia ciutadà al qual es pot accedir en qualsevol moment i on se'n garanteix una resposta a curt termini.

A través de l'adreça de correu electrònic [protegit per correu electrònic] , es poden enviar propostes o suggeriments, igual que es pot advertir sobri qualsevol incidència que algú observi a la via pública (una rajola solta, un fanal que no funciona, un contenidor espatllat, etc). De la mateixa manera es pot sol·licitar qualsevol informació que no es localitzi a la web municipal. El procediment és el mateix: escriure un correu a [protegit per correu electrònic] i l'ajuntament en prendrà nota.

Un cop rebut el mail, la queixa, proposta o suggeriment és derivada al servei corresponent perquè, en el termini de vint dies hàbils, es puga rebre una resposta. Si el contingut del missatge té a veure amb el manteniment de l'espai públic, igualment serà remès al servei corresponent perquè acudeixi, valore i si cal, repari la incidència. Les queixes no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seua interposició paralitzarà els terminis establerts a la normativa vigent.

En opinió del regidor de Participació Ciutadana, Manuel Nieto, “este servei vol apropar més els ciutadans, davant de qualsevol problema que tinguen, a les regidories corresponents, des d'on els oferirem una resposta més directa i eficaç”. Així mateix, l'edil considera que “Participació Ciutadana enllaça amb totes les regidories i fa de corretja de transmissió entre diferents àrees perquè el contacte entre ciutadans i l'ajuntament siga el més fluid i directe possible”, afegeix Nieto.

De manera trimestral, el departament de participació Ciutadana (encarregat de la gestió del correu) emetrà un informe amb el nombre de correus rebuts, el servei implicat, la resposta donada i, si escau, la intervenció realitzada. Este informe serà publicat a la pàgina web de l'Ajuntament, així mateix serà presentat al Consell Social de la Vila de Sant Joan d'Alacant perquè en prengueu coneixement, amb la finalitat que este òrgan consultiu i de participació puga emetre les propostes de millora que estimi oportunes.