Notícies d'Alacant i província

divendres, 1 març 2024

Sant Joan d'Alacant obri el termini de sol·licitud per a les beques de menjador

Les beques de menjador de el curs 2020/2021, dirigides a l'alumnat matriculat en Educació Infantil (Segon Cicle) o Educació Primària dels centres públics es podran sol·licitar a partir de l'21 d'octubre.

El requisit imprescindible per optar a estes ajudes és haver sol·licitat la beca de menjador de la Conselleria d'Educació i que esta li haja estat denegada (havent obtingut un mínim d'1 punt), excepte si per causa justificada no li ha estat possible sol·licitar-la al termini establert.

Així mateix, s'haurà d'estar matriculat en un centre públic del municipi per al curs 2020/2021; estar empadronat i ser resident a Sant Joan d'Alacant amb una antelació mínima de 6 mesos; i no percebre un ajut pel mateix concepte per part d'un altre organisme públic o privat.

Les dates per a la sol·licitud són les següents: de el 21 d'octubre a el 4 de novembre, ambdós inclosos. Tota la informació i documentació estarà disponible al web de l'Ajuntament (Àrea d'Educació), així com en els centres educatius i en el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.

Les sol·licituds s'han de formalitzar segons model d'imprès normalitzat i s'han de presentar al Registre Electrònic de l'Administració (Seu electrònica), al Registre General Municipal (amb cita prèvia) o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 16.4 de la Llei 39 / 2015 de l'procediment administratiu comú.