fbpx

Sant Joan obre el termini per sol·licitar les beques de menjador

La Regidoria d'Educació obre el termini de sol·licitud per a les beques de menjador per al curs 2021/2022 dels centres públics del municipi.

La Regidoria d'Educació obre el termini de sol·licitud per les beques de menjador per al curs 2021/2022 dels centres públics del municipi: CEIP Rajoletes, CEIP El Romero, CEIP Crist de Pau i el centre privat concertat Ntra. Sra. de l'Carme, dirigides a l'alumnat matriculat en Educació Infantil (Segon Cicle) i en Educació Primària.

El requisit imprescindible per optar a estes ajudes és haver sol·licitat la beca de menjador de la Conselleria d'Educació i que esta haja estat denegada. S'haurà d'estar matriculat en els centres públics del municipi esmentats més amunt per al curs 2021/2022; trobar-se empadronat / ai ser resident a Sant Joan d'Alacant amb una antelació mínima de 6 mesos; i no percebre un ajut pel mateix concepte per part d'un altre organisme públic o privat.

Les dates per a la sol·licitud són les següents: de l'13 a el 26 d'octubre ambdós inclosos.

Les sol·licituds s'han de formalitzar segons model d'imprès normalitzat i s'han de presentar al Registre Electrònic de l'Administració, en el Registre General Municipal o per qualsevol dels procediments que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de l'procediment administratiu comú.

CatalanSpanish