Notícies d'Alacant i província

divendres, 2 juny 2023

Sant Joan d'Alacant aprova les ajudes per a lloguer d'habitatge

L'Ajuntament aprova al ple les ordenances per incentivar l'oferta d'habitatges en règim de lloguer i les ajudes per accedir-hi.

L'Ajuntament de Sant Joan en sessió plenària celebrada el dia 26 de novembre del 2022, ha acordat l'aprovació inicial de dos ordenances impulsades per la regidoria d'habitatges Javier Sánchez (PSPV).

- Publicitat -
  1. Ordenança reguladora de les ajudes per al foment de l'oferta d'habitatge en arrendament
  2. Ordenança reguladora de les ajudes per a laccés a lhabitatge en règim de lloguer.

La primera pretén ser un instrument per fomentar i estimular l'oferta d'habitatge en règim de lloguer al nostre municipi.

En paraules del regidor d'habitatge Javier Sánchez hi ha una necessitat important d'habitatge Sant Joan està considerada per la conselleria d'habitatge com una àrea en necessitat d'habitatge ponderat alt amb un índex del 2,33 (tenint en compte que a partir d'1,14 es considera alt).

- Publicitat -

”Crec que és un deure de l'administració local promoure actuacions per revertir esta situació i remoure els obstacles i traves que consideràvem impedeixen que aflori al mercat habitatges en règim d'arrendament”.

Els requisits principals per poder acollir-se a esta ordenança per part dels propietaris dimmobles en estes municipis seran:

  • Posar a disposició de l'Ajuntament mitjançant acord amb la societat municipal PYCSA com a entitat col·laboradora un immoble de la seua propietat per un període mínim de 5 anys amb la finalitat de ser destinat a habitatge habitual i permanent d'arrendataris seleccionats per l'empresa municipal i validats per l'asseguradora .
  • La renda màxima de limmoble és de 550 €.

El contingut de lajuda per al propietari serà de 100 € per finançar les despeses del certificat energètic i de manera anual 100 € per sufragar l'assegurança d'impagament 200 € per elaborar l'assegurança multiriscos 200 € per a les despeses de reparacions manteniment i millora d'habitabilitat i 500 € de subvenció anual directa per al propietari.

”Amb estes incentius” remarca Javier Sánchez ”pretenem dissipar els dubtes que els propietaris d'immobles a Sant Joan puguen tenir per oferir els seus habitatges al municipi”.

Respecte de la segona ordenança pretén ser una eina per afavorir l'accés a l'habitatge dels sectors amb dificultats per poder fer front a les rendes esmentades i complementar així les ajudes ja existents i ofertes per part de l'administració autonòmica.

S'estableix com a requisits ser titular de un contracte d'arrendament que l'habitatge arrendat constitueixi la residència permanent i no superar el límit d'ingressos establert a l'ordenança.

La renda màxima de lhabitatge objecte de larrendament serà de 650 €.