Notícies d'Alacant i província

dimecres, 27 setembre 2023

Sanitat ofereix recursos formatius per prevenir el tabaquisme, teràpia i fàrmacs finançats

La prevalença de població fumadora (diàriament o ocasional) es concentra entre els 25 i 44 anys i augmenta a mesura que es redueix la classe social

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ofereix recursos formatius multimèdia per prevenir el tabaquisme, especialment entre la població jove, i teràpia de deshabituació i fàrmacs finançats per tractar la població fumadora. Les dades es donen a conèixer la vigília del Dia Mundial sense Tabac, que es commemora cada 31 de maig.

- Publicitat -

En concret un 17,6 % de la població adulta (més gran de 15 anys) a la Comunitat Valenciana es declara fumadora habitual i un 2,6% fumadora esporàdica, segons dades de l'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 2022.

En este exercici, l'hàbit tabàquic modifica el patró d'edat observat a les enquestes anteriors, ja que la prevalença de persones que fumen (diàriament o esporàdicament) baixa el màxim de prevalença al grup d'edat de 25-44 anyss. En canvi, a les enquestes de salut anteriors la prevalença màxima es donava entre els 45-64 anys, seguit del de 25-44 anys.

- Publicitat -

S'observa, a més, que la presència de persones fumadores (diàriament o ocasionalment) augmenta conforme la classe social a què pertany és més desafavorida. Mentre un 28% de les persones de classe més desafavorida són fumadores, només un 14,1%, de la població de classe més afavorida es considera fumadora.

L'edat mitjana en què es produeix el primer consum de tabac, tant en nois com en noies, és als 14,1 anys, segons les dades recollides a l'enquesta Estudes de 2021. Respecte al nombre mitjà de cigarretes de tabac fumats al dia, els nois, tot i ser menys fumadors, tenen un hàbit més intens (6,8 cigarrets) que les noies (5,4 cigarretes).

D'altra banda, la prevalença d'estudiants que alguna vegada a la vida ha fet ús de cigarretes electròniques és 46,3 %, sent major en nois (48,1%) Que en noies (44,5%).

La Direcció General de Salut Pública i Addiccions treballa per eradicar el tabaquisme a la societat valenciana, sobritot entre la joventut, amb diferents projectes com l'Aula Virtual de prevenció del tabaquisme, Classes sense Fum, Xarxa de Platges sense Fum.

El aula Virtual és un instrument didàctic per fomentar la disminució de la iniciació al consum de tabac, que compta amb una pàgina web, un documental i una guia temàtica, una pàgina web i una aplicació mòbil.

Per la seua banda, el certamen Classes sense fum busca prevenir el tabaquisme i es dirigeix ​​a escolars de 1t d'ESO dels centres dEducació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana. A 2022, hi van participar més de 2.000 alumnes de 35 centres educatius.

Finalment, la Comunitat Valenciana compta amb 54 platges lliures de fum després de la incorporació de Castelló de la Plana, Almassora, Moncofa, Xilxes, Cullera, Gandia, Dénia, Xàbia, Teulada, Vila Joiosa, Alacant i Algerita (que ha declarat la seua zona de bany al riu Villahermosa com a Platja (fluvial) sense Fum).

Fàrmacs per deixar de fumar

En matèria assistencial, el tabac és un objectiu prioritari de la Prevenció Universal (accions dirigides a la població general valenciana en diferents àmbits d'intervenció; i desenvolupades sobritot a l'àmbit escolar, familiar i comunitari) que duen a terme les 86 Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UCA) de la Comunitat Valenciana.

estes Unitats de Conductes Addictives de la xarxa sanitària a la Comunitat Valenciana reben i tracten pacients que no han pogut abandonar el consum de tabac en els darrers intents de deshabituació, majoritàriament remesos des d'Atenció Primària.

L'any passat hi van anar 1.658 persones, Bad dones (53 %) que Homes (47%). Este indicador inverteix la tendència de l'exercici immediatament anterior, quan eren el 73% dels homes i el 27% de les dones.

Estes pacients, units als quals van ser atesos als seus propis centres de salut, en van sumar 91.785 casos de dependència al tabac el 2022, un 9% més que l?any anterior. D'estes, el 53,3% van ser homes i el 46,7% dones.

A dia d'hui, Sanitat finança dos tractaments de deshabituació tabàquica (bupropió, la marca comercial de la qual és Zyntabac®, i citisina -Todacitan®). Pel que portem de 2023 s'han estès 30.975 receptes a 20.392 pacients, davant les 15.416 receptes i 11.414 persones del mateix període del 2022 (aquell any es finançava la Vareniclina-Champix® i bupropió-Zyntabac®, no estant comercialitzada encara la Citisina-Todacitan®).

El o la metgessa de capçalera prescriu estes tractaments a pacients inclosos en un programa de suport farmacològic (individual i/o grupal) de deshabituació tabàquica i que compleixen dos requisits: Tenir motivació expressa de deixar de fumar que es puga constatar amb un intent de deixar de fumar a l'últim any; i fumar 10 cigarretes o més al dia i tindre, a més, un alt nivell de dependència.