Notícies d'Alacant i província

dijous, 30 novembre 2023

Sant Vicent aprova el nou plec del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans

L'Ajuntament de Sant Vicent va celebrar dimecres 28 d'octubre a la vesprada la sessió ordinària de ple.

L'Ajuntament de Sant Vicent va celebrar dimecres 28 d'octubre a la vesprada la sessió ordinària de ple.

Abans de l'inici de ple, donant compliment a la moció aprovada el passat mes de novembre de 2019 amb motiu de l'25N, el regidor de Recursos Humans i Seguretat, José Manuel Ferrándiz, va recordar a les víctimes de violència de gènere.

"En el que portem d'any ja són 37 les dones assassinades per violència de gènere i tres menors més assassinats pels seus pares. En total, el 2020, 15 menors han quedat orfes pels crims de violència de gènere, un nombre que s'eleva a 289 des de 2013, el primer any de què hi ha registres oficials. Des de 2003, ja són 1.070 les dones assassinades per violència de gènere a Espanya. Durant el mes d'octubre dos dones han estat assassinades: la primera d'elles a Los Barrios (Cadis) a mans de la seua parella; i una segona a Peguera (Calvià, Illes Balears) ", va afirmar l'edil.

Seguidament a les 17.00 hores, l'alcalde, Jesús Villar, va obrir el ple telemàtic amb un sentit record a totes les víctimes de la pandèmia. A l'realitzar-se el ple de forma online este record substitueix el minut de silenci que es realitzava des del mes de juny als ple presencials en compliment de la moció aprovada el passat ple de l'25 de juny.

Abans de passar als punts de l'ordre del dia l'alcalde, Jesús Villar, també va donar la benvinguda a José Luis Lorenzo "per la seua recuperació que li ha permès lliurar l'alta i estar present en este ple després de dos mesos d'absència i desitjar que prompte es faça càrrec dels seus regidories ".

També va comunicar l'absència de el regidor de el grup municipal Vox, David García, que no va poder assistir a la plena per trobar-se en ple de les Cort Valencianes.

Punts de l'ordre del dia

Punt 1: Aprovació d'actes

En primer lloc, la corporació municipal, va aprovar per unanimitat les actes de la sessió sessió extraordinària de 9 de setembre.

Punt 2: Creació informativa especial

L'alcalde, Jesús Villar, ha explicat que amb este punt "es tractava d'aprovar la creació d'una comissió informativa especial, per aclarir les actuacions referents amb el personal de la biblioteca. Es porta a ple un cop tractat el tema entre la regidora de cultura i l'alcalde, analitzades les peticions verbals dels diferents grups, la impossibilitat de donar els aclariments pertinents per part de la regidora, i amb la intenció d'aclarir esta situació, es produeix la petició que la regidora fa arribar a Alcaldia sol·licitant la creació de la comissió. Esta petició és tinguda en compte i per part de l'alcalde es sol·licita a la Secretària municipal s'inclogui en l'ordre del dia del següent ple, com així ha succeït per este ple del mes d'octubre.

El punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics.

Punt 3: Aprovació compte general de l'pressupost corresponent a l'exercici 2019

El regidor d'Hisenda, Guillermo García, va ser l'encarregat de presentar este punt on va explicar que “el compte general és el millor exercici de transparència dels comptes econòmics, tant des de l'àmbit comptable com a financer i pressupostari. Reflecteix una situació favorable dels comptes públics del municipi. Com a conseqüència de la crisi sanitària, els terminis legals per tramitar el compte general i la corresponent aprovació per ple es van ampliar en 90 dies. Tot i això des d'hisenda hem seguit la línia habitual de treball i terminis, per això com és costum este expedient el portem al ple d'este mes”.

La proposta va ser aprovada pels vots a favor de l'equip de govern, Podem i Compromís. Els grups municipals de Ciudadanos, PP i Vox es van abstindre.

Punt 4: Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

Seguint l'acord de la junta de portaveus este punt no va ser debatut i va comptar amb el suport de tots els grups polítics, excepte Ciudadanos que es va abstindre.

Punt 5: Actualització de costos de l'contracte de concessió de servei públic de subministrament d'aigua potable

"La proposta que hui portem a ple vol dir desbloquejar una situació que arrossega el consistori des de l'any 2009, suposant així la primera revisió ordinària de l'contracte, des d'esta data. Des d'este equip de govern entenem que no és el millor moment per a poder realitzar una pujada de tarifa, tot i que este no siga de més de 30 o 60 cèntims a l'trimestre, o el que és el mateix 1,56 euros anuals. Per això, des de l'Ajuntament vam assumir el 100% d'este increment en l'any 2020, i el 50% de la mateixa en 2021. Dit d'una altra manera, l'Ajuntament posarà 250.000 euros entre 2020 i 2021 procedents de Fons de Renovació i millores de l'contracte ", va explicar el regidor de Contractació, Jesús Arenas.

A més, l'edil també va destacar que este increment s'implantarà complementàriament amb la introducció d'un nou Fons Social que servirà perquè la ciutadania que no puga fer front al rebut puga acollir-se a este fons i tindre a la seua disposició servei bàsic. Este fons social comptarà amb 193.000 euros. 30.000 euros anuals que s'hi inclouran cada any, i un impuls inicial per part de l'Ajuntament de 163.000 euros més. D'este fons social, 117.000 euros seran destinades a les famílies i els col·lectius més vulnerables que atén Benestar Social; i 76.000 euros es destinaran a bonificar els rebuts de locals comercials i hoteleria, que es gestionaran a través de la regidoria Comerç i Indústria”.

El punt va ser aprovat pels vots a favor de l'equip de govern i Podem; Ciudadanos, PP i Vox, es van abstindre; i Compromís va votar en contra.

Punt 6: Setena revisió de preus de concessió de servei públic de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans

Seguint l'acord de la junta de portaveus este punt no va ser debatut i va comptar amb el suport de tots els grups polítics, excepte Ciudadanos que es va abstindre.

Punt 7: Aprovació de l'expedient de l'contracte de serveis de recollida i transports de residus sòlids urbans i neteja viària

En este punt es va debatre l'aprovació de l'inici de el plec de el nou contracte de serveis de recollida i transports de residus sòlids urbans i neteja viària. L'encarregada de presentar la proposta va ser la regidora de Serveis Urbans, Pilar Alcolea.

"hui portem a debat l'inici de la licitació de servei de recollida i transports de residus sòlids urbans i neteja viària un dels contractes més importants d'este Ajuntament. En pro de la millora de l'servei el consistori proposa un augment de la despesa aproximat de l'29,08% entre els dos serveis, sent la dotació pressupostària total proposada inicialment de 6.299.581 euros; i es planteja per a huit anualitats, amb possibilitat de dos pròrrogues ", va explicar l'edil.

Alcolea va realitzar una descripció completa de les millores d'este nou plec entre les que es troba la renovació de la maquinària, la introducció d'una brigada de neteja de l'entorn dels contenidors, l'increment de l'import dels treballs destinats a l'extraradi o la introducció de una nova aplicació que servirà per gestionar la informació i les comunicacions de l'servei i de la ciutadania.

El punt va ser aprovat pel vots a favor de l'equip de govern, la resta de grups municipals es van abstindre.

mocions

Després de donar compte dels punts de control i fiscalització, es van debatre les mocions presentades pels diferents grups municipals.

primera moció

A proposta de grup municipal PP, es va debatre una moció per a la transparència, informació i seguiment públic de les mocions aprovades. La moció va ser rebutjada amb els vots en contra dels grups municipals PSOE i EU; Ciudadanos es va abstindre; i PP, Vox, Podem i Compromís van votar a favor.

segona moció

El grup municipal PP va proposar al plenari una moció per millorar l'accessibilitat i la mobilitat als parcs de Sant Vicent del Raspeig. La moció va ser aprovada pels vots a favor dels grups municipals de Ciudadanos, PP, Vox, Podem i Compromís; PSOE i EU es van abstindre.

tercera moció

A proposta de el grup municipal Vox es va presentar una moció per a la posada en valor i reconeixement institucional de l'Agrupació local de Voluntariat de Protecció Civil i Emergències. La moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, Ciudadanos i PP. EU i Compromís es van abstindre.

quarta moció

El plenari va rebutjar la moció de Ciudadanos per garantir la desinfecció dels col·legis durant tot l'horari lectiu i augmentar la neteja en parcs públics i zones de gran afluència. La moció va ser rebutjada pels vots en contra de PSOE i EU; la resta de grups municipals van votar a favor.

cinquena moció

Conjuntament, Podem i Compromís van presentar una moció on proposaven la creació d'un parc d'habitatges municipals digne. La proposta va ser aprovada pels vots a favor de tots els grups polítics, excepte el PSOE que es va abstindre.

sisena moció

L'última moció que es va debatre al plenari va ser a proposta dels grups municipals Esquerra Unida, PSOE, Compromís i Podem per instar el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ia l'entitat AENA a que l'Aeroport Alacant - Elx passi a denominar-se ' aeroport Alacant - Elx Miguel Hernández '. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de PSOE, EU, Ciudadanos, Podem i Compromís. El PP es va abstindre i Vox va votar en contra.

El ple va finalitzar amb la contestació de l'equip de govern a les preguntes pendents de el ple anterior, escrites i orals dels diferents grups de l'oposició.