Notícies d'Alacant i província

divendres, 27 gener 2023

Sant Vicent posa en marxa el Pla Antifrau i d'Integritat Pública

Els funcionaris implementen un pla d'acció de 70 mesures, en una vintena d'apartats de les àrees de subvencions i contractació, per mitigar els riscos de frau.

L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig aprova el Pla Antifrau i d'Integritat Pública (Resolució núm. 6256 de 20/12/20222), en compliment del compromís municipal de reforçar i defensar l'ètica i evitar el frau, requisit, a més, per optar al sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del 30/9/2021, sobre la base de l'article 22 del reglament de la UE 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 del 2 del 2021.

- Publicitat -

Es tracta d'un pla que permetrà garantir que es compleixin les normes antifrau: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució, a tots els òrgans municipals i tot el personal que intervingui en la gestió de fons públics en general i els provinents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), en particular.

Pla d'acció i avaluació de riscos

El pla antifrau inclou un Pla d'Acció, resultat de l'avaluació de riscos realitzada per funcionaris de diferents serveis municipals, en què es detallen controls addicionals per mitigar els riscos en la gestió del PRTR. El pla, que es va aprovar mitjançant el decret 6039/2022 de 5 de desembre, compta amb 40 mesures distribuïdes en 9 apartats a l'àrea de Subvencions i 27 en 11 apartats al de Contractació. El termini aplicable finalitzarà el 31 de desembre de 2023.

- Publicitat -

Les mesures establertes tenen a veure amb la limitació de la concurrència, el conflicte d'interessos, l'incompliment del règim d'ajudes de l'Estat, la desviació de l'objecte de la subvenció, el doble finançament, la falsedat documental, l'incompliment en matèria d'informació, publicitat i concurrència; i la pèrdua de pista de l'auditoria. Qüestions a les quals, en el cas de Contractació, cal afegir pràctiques col·lusòries a les ofertes; manipulació de la valoració tècnica o econòmica, el fraccionament fraudulent i l'incompliment en la formalització o deficiències en l'execució.

L'alcalde, Jesús Villar, ha destacat la voluntat inequívoca del Consistori de combatre la corrupció i les males pràctiques, demostrada a la Declaració Institucional de Lluita contra el Frau del 29 de juny de 2022, que va comptar amb el suport unànime en sessió plenària de la Corporació. El primer edil, ha reiterat que “treballar per la transparència i la neteja dels procediments municipals és una prioritat”, en compliment del mandat dels veïns i les veïnes del municipi que, afegeix Villar, “volen que es desterri la corrupció, senyal d'identitat de la política valenciana en altres temps”.

Comitè Antifrau

El Pla Antifrau i dIntegritat Pública estableix la creació dun Comitè Antifrau municipal que haurà de definir la política antifrau, dissenyar les mesures de conscienciació, avaluar periòdicament el risc de frau, resoldre els expedients informatius incoats i informar la batlia-presidència i les entitats i organismes pertinents.

El comitè estarà compost per 5 funcionaris de Secretaria, Contractació, Serveis Jurídic i Administratiu dUrbanisme i àrea Econòmica Financera, i es reunirà una vegada al semestre. De la mateixa manera, lAjuntament elaborarà un codi de conducta i principis ètics per a empleats i càrrecs públics i un pla de formació.

Procediments punibles

El Pla Antifrau i d'Integritat Pública recull quatre grans procediments punibles inclosos a la directiva Europea, que es concreten, en primer lloc, al Frau en matèria de despeses no relacionades amb els contractes públics; despeses quan es cometin amb ànim de lucre il·legítim i en matèria dingressos diferents o dels procedents de lIVA.

El segon aspecte de control se centra en la Corrupció Activa, definida com l'acció de qualsevol que prometi, ofereixi o concedeixi avantatge a un funcionari per a ell o un tercer, a fi que actuï o s'abstingui perjudicant els interessos de la UE. El tercer aspecte s'atura a la Corrupció Passiva, entesa com l'acció d'un funcionari que demani o rebi avantatges per a ell o tercers perjudicant la UE. Finalment, el decret descriu el Conflicte dInteressos, dels empleats públics o beneficiaris privats quan es comprometi la imparcialitat per raons familiars, afectives, polítiques o dinterès econòmic o personal.

Banderes vermelles del frau

El document estableix les trucades “banderes vermelles” dels procediments com a senyals dalarma, pistes o indicis dun possible frau. L'objectiu és focalitzar l'atenció sobre els punts de risc de frau principals, a través d'un catàleg de “marcadors de riscos” dels procediments com el tracte favorable, l'augment del patrimoni, l'adjudicació d'ofertes inadequades qualitat-preu o el favoritisme inusual, per citar-ne alguns.

Finalment, destacar la Bústia Externa de Denúncies de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF), amb qui l'Ajuntament va signar un protocol de col·laboració el juny del 2022.

La Bústia, ja ubicada al web municipal, s'aplica als àmbits de contractació, subvencions i accés a la funció pública, i garanteix la confidencialitat i protecció de les persones denunciants. Per a més informació del Pla Antifrau i d'Integritat Pública feu clic a bit.ly/3GAnzLc

CatalàEspañol