Notícies d'Alacant i província

dimecres, 29 març 2023

Sant Vicent aprovarà la redacció dels nous passos inferiors del ferrocarril

Els passos s'ubicaran a l'av. País Valencià per al trànsit de vehicles, vianants i ciclistes i al carrer Colom, per façalitar l'accessibilitat entre els barris Manchegos i Tubo cap al centre urbà.

La Regidoria de Contractació portarà a Junta de Govern Local per a la seua aprovació els Serveis de Redacció de l'Avantprojecte de Nous Passos Inferiors del Ferrocarril Sant Vicent del Raspeig, per un pressupost de 45.000,00 euros, IVA inclòs, i en un termini dexecució de 9 mesos.

- Publicitat -

De la mateixa manera, es planteja autoritzar la despesa corresponent en els exercicis futurs per a la redacció de projectes, direcció d'obres i reposició d'infraestructures per 11.250,00 euros el 2024 i 33.750,00 euros el 2025.

L'avantprojecte dels passos inferiors a Sant Vicent del Raspeig inclou un de més dimensió en la prolongació de l'av. País Valencià per al trànsit de vehicles de motor i trànsits de vianants i ciclistes, i un segon, menor, en la prolongació del carrer Colom per façalitar l'accessibilitat de vianants entre els barris Manchegos i Tubo cap al centre urbà.

- Publicitat -

L'execució d'un nou pas inferior sota el ferrocarril, que inclou el PMU municipal, possibilitarà la comunicació directa de fluxos entre els polígons industrials d'Alacant (Atalaies, Pla de Vilallonga, etc.) i el nucli urbà, vertebrant la comunicació rodada i per als vianants.

Així, cal, s'argumenta en la proposta, realitzar un estudi previ o avantprojecte que estableixi els aspectes principals tècnic i econòmics d'estes passos inferiors, i que serveixi per rebre la conformitat dels possibles organismes externs afectats per esta nova infraestructura com és el cas d'ADIF.

L'adjudicació es realitzarà mitjançant procediment obert i l'anunci d'obertura del termini de licitació es publicarà al perfil de contractant allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, per 15 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació.