Notícies d'Alacant i província

dimarts, 7 febrer 2023

Sant Vicent modifica l'Ordenança Municipal de Circulació per adaptar-la als Patinets

L'edat mínima per poder utilitzar VMP a la via pública serà de 16 anys o 15 anys si s'està en possessió del permís de conducció tipus AM.

L'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig portarà previsiblement al ple de febrer la proposta de modificació de lOrdenança Municipal de Circulació (BOP 16/12/2010), per adaptar-se al Reial Decret 6/2015, de 30 de desembre.

- Publicitat -

Este inclou la nova regulació de vehicles de Mobilitat Personal VMP, lmesures de seguretat en avançaments a ciclistes, l'adequació de velocitats màximes a les vies del municipi – 50, 30 i 20 km/h –, la senyalització d'esdeveniments per a retirada de vehicles, així com la modificació del reglament de guals i l'actualització de sancions, per citar-ne algunes.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Policia Local i Trànsit, José Manuel Ferrandiz, assegura que amb esta modificació “hem adaptat l'ordenança municipal a la legislació nacional i autonòmica i, també, als criteris de seguretat dels vianants i sostenibilitat del trànsit rodat a la ciutat”.

- Publicitat -

"Hem de tenir en compte els nous vehicles i les noves directrius mediambientals, però també hem volgut façalitar als conductors el desenvolupament dʻesta activitat", ha conclòs l'edil.

Regulació VMP

Esta modificació inclou la regulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com monopatins, patins o similars, que no podran circular per voreres, passejos, places i zones de vianants en què no s'autoritzi expressament com el carril bici: segregat i senyalitzat i vorera bici: senyalitzada en vorera ia una velocitat màxima de 25 km/h.

Estarà expressament prohibida la circulació, a més, per vies amb tres o més carrils per sentit de la circulació; a l'interior dels parcs, sempre que no s'hi autoritzi expressament; als passos inferiors de carrer Poeta Miguel Hernández i Ronda Oest amb carrer Crta. Alcoraya i similars ia les plataformes tramviàries.

Per a la seua circulació, la normativa inclou l'obligatorietat d'almenys el contracte d'una assegurança de responsabilitat civil i només poden estar equipats amb un seient o selló, cosa que implica que només hi pugui anar una persona.

L'edat mínima per poder utilitzar VMP a la via pública serà de 16 anys o 15 anys si s'està en possessió del permís de conducció tipus AM. No es permet circular amb cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so, ni usant dispositius de telefonia mòbil. Per acabar, serà recomanable l'ús del casc fins que per normativa estatal s'estableixi el contrari

Quant a l'estacionament, queda expressament prohibit lligar-los a arbres, semàfors, bancs, a més d'altres elements de mobiliari urbà i quan obstaculitzi la resta d'usuaris.

Respecte les sancions específiques als VMP, que oscil·laran entre els 500 i els 80 euros, s'incorreria en una sanció molt greu, 500 euros, en circular sense el corresponent certificat de circulació i sense assegurança de responsabilitat civil. Serà greu i se sancionarà amb 200 euros de multa, no obeir els senyals de trànsit que sigan d'aplicació manejant un VMP; manejar un VMP sense adoptar les degudes precaucions o de manera negligent o temerària i circular amb cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so i/o usant dispositius de telefonia mòbil, per citar-ne les més rellevants.

Retirada de vehicles per esdeveniments i guals sense adhesius

La modificació de l'ordenança afecta, també, els vehicles que façan cas omís de la senyalització mòbil per desfilades, processons, cavalcades, podes, obres o similars, als quals se'ls podrà imposar la taxa de la grua si han estacionat amb posterioritat a la col·locació de les mateixes.

La senyalització s‟haurà de col·locar amb 24 hores d‟antelació i indicant l‟hora i la data de la prohibició d‟estacionar. Els vehicles que estiguen correctament estacionats prèviament a la ubicació de la senyalització, podran ser retirats per la grua, els propietaris hauran de ser avisats correctament i no suposarà l'abonament de les taxes.

La nova regulació inclou, d'altra banda, l'eliminació de l'obligatorietat que a les plaques dels guals hi figuri la data de vigència, ja que l'avenç dels mitjans tècnics i informàtics permet establir un control rigorós, eliminant les molèsties per a els usuaris dhaver de renovar les etiquetes anualment.

Actualització i incorporació de noves sancions

Cal destacar l'actualització de les sancions de trànsit en esta modificació, que oscil·laran entre els 80 i els 500 euros. Este és el cas de llançar a la via o als voltants objectes que puguen produir incendis o accidents de circulació, la sanció dels quals s'ha incrementat fins als 500€, i suposa 6 punts del carnet. Es manté la sanció, 200€ i 3 punts, quan es condueixi usant cascs o auriculars i s'hi ha afegit mantenir ajustat entre el casc i el cap de l'usuari dispositius telefonia mòbil mentre es condueix.

Es penalitzarà avançar posant en perill o entorpint a ciclistes que circulin en sentit contrari o sense deixar la separació mínima d'1.5 metres amb 200 euros i 6 punts, així com avançar a un cicle o ciclomotor o conjunt, sense realitzar el canvi complet de carril quan la calçada compti amb més d'un per sentit estant obligat a això; estacionar als carrils o parts de les via reservats exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris i estacionar un vehicle en lloc prohibit per un senyal mòbil.

Finalment, també serà sancionat, no respectar les ordres de l'autoritat encarregada de la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina del trànsit o dels seus agents, causar danys mediambientals, no prestar auxili i circular amb una taxa d'alcohol a la sang que superi la Llei.

CatalàEspañol