Notícies d'Alacant i província

dilluns, 27 març 2023

Sant Vicent adjudica tots els horts urbans i obre una llista de reserva de 45 persones

La infraestructura, on no es permet l'ús d'adobs químics, està tancada i conformada per 73 parcel·les de 48 m2, així com zones d'ús comú.

Els horts urbans de Laborinquen han penjat el cartell de complet una vegada adjudicades cinc parcel·les amb vacants a persones en llista de reserva. D'esta manera, els 73 espais per al cultiu ecològic que conformen la infraestructura agrària ja es troben a ple rendiment.

- Publicitat -

Al mateix temps que s'han adjudicat les vacants, l'Ajuntament, davant la gran demanda de parcel·les de cultiu en estes horts públics, ha aprovat una llista de reserva de 45 persones.

Les cinc parcel·les que van quedar vacants s'han adjudicat fins a l'1 de juny d'este any 2023 amb possibilitat de pròrroga dun any, prèvia petició expressa de les persones adjudicatàries, amb una antelació mínima dun mes al venciment del termini.

- Publicitat -

El regidor responsable d'estes instal·lacions públiques, Alberto Beviá, d'Esquerra Unida, ha ressaltat la gran acceptació ciutadana per a una activitat que des de l'Ajuntament promovem, aleshores, a més de fomentar l'agricultura ecològica i sostenible, dotem el municipi d'espais de convivència social al voltant d'una activitat saludable”.

Destinat al cultiu hortícola i ornamental per a autoconsum, els horts urbans de Laborinquen estan situats a una parcel·la municipal entre l'Avinguda de l'Almassera i el Camí del Gel. La infraestructura, on no es permet l'ús d'adobs químics, està tancada i conformada per 73 parcel·les de 48 m2, així com zones d'ús comú.

Les parcel·les ofertes es dirigeixen a diferents sectors de població: majors de 65 anys i persones entre 18 i 65 anys. Les persones destinatàries han de complir els requisits de ser majors, estar empadronades a Sant Vicent del Raspeig i capacitades per fer treball agrícola. També cal que estiguen al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Sant Vicent.