Notícies d'Alacant i província

dijous, 1 juny 2023

Sant Vicent convoca el concurs de Fogueres oficials adulta i infantil de 2023

El pressupost dels monuments és de 9.900 i 3.300 euros, respectivament, IVA inclòs, i es valorarà la creativitat i la innovació, l'equilibri i l'harmonia per a la seua construcció.

La Junta de Govern Local aprova les bases del concurs per a la selecció dels artistes i projectes per a la construcció dels monuments, “plantà” i “cremà” de les fogueres oficials, adulta i infantil de les festes de Fogueres i Barraques de Sant Vicent del Raspeig de l'any 2023, per 9.900 i 3.300,00 euros respectivament, IVA inclòs.

- Publicitat -

Les bases d'estes concursos de 30 de març de 2023, que regeix la convocatòria, delimiten i concreten la concepció de les fogueres oficials del municipi, com a monuments en què es valorarà la seua creativitat i innovació; la proporcionalitat, equilibri i harmonia; l'originalitat, el modelatge i el cromatisme; el contingut i la crítica i el tractament adequat del contingut. A més, es valorarà que l'artista-constructor del projecte no construeixi cap foguera adulta el 2023 al municipi de Sant Vicent del Raspeig. En el cas del monument infantil, es prioritzarà per a lelecció lharmonia i el contingut infantil.

La foguera oficial adulta no podrà excedir els 12 m d'alçada i 8 m de base i la infantil de 3 m d'alçada i 3 m de base. En la construcció de les dos fogueres s'utilitzaran com a materials bàsics el cartró i la fusta i només el 20% podran ser plàstics i polímers. Quant a les cartelles de la foguera, se'n cuidarà adequadament la forma (lletra clara i llegible), contingut literari, la bona redacció dels versos i el correcte ús del bilingüisme (valencià/castellà). Finalment, respecte al nombre de ninots hauran de ser originals i un mínim de huit a cadascuna.

- Publicitat -

La plantà de la Foguera infantil haurà d'estar finalitzada el dia 19 de juliol de 2023 a les 24 hores i la plantà de la Foguera adulta el 00 de juliol de 19. La cremà de les fogueres s'executarà a les 24 hores del dia 00 de juliol de 23.

La regidora de Festes, Asun París, que ha animat els artistes a participar a les Fogueres de Sant Vicent del Raspeig, ha explicat que se citarà els constructors perquè exposin els seus esbossos i contestin les preguntes dels membres del jurat. Després de les deliberacions, es farà públic el nom dels artistes i les idees que han resultat guanyadores”.

Dues propostes per a cadascun dels monuments, com a màxim, per constructor

Els artistes-constructors de fogueres podran presentar propostes per a una de les fogueres oficials o per a totes dos, amb un màxim de dos propostes per a cadascuna.

Els projectes seran originals tant en conjunt com en la part que els componguin i els seus autors seran responsables davant de l'Ajuntament i davant de tercers del compliment del que estableixen estes bases i el Plec de Condicions Tècniques.

Catorze membres del jurat

Un jurat compost per catorze persones, serà l'encarregat de seleccionar els artistes guanyadors del concurs, en cadascuna de les dos modalitats, i estarà presidit per l'alcalde o persona a qui delegue, així com pels vocals: la regidora de festes, un representant de cadascun dels grups municipals, el president o representant del Gremi d'Artista d'Alacant, una persona relacionada amb el món de les belles arts, un professional tècnic, una persona relacionada amb el món de la imatge i el president o representant de la Federació de Fogueres i Barraques de Sant Vicent.

Podran participar tots els artistes-constructors de fogueres que estiguen interessats en este concurs, que compleixin les condicions necessàries per contractar amb l'Administració i que hauran de presentar o enviar les seues propostes a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig a través del tràmit aprovat per a això.

El termini de presentació de documentació per optar la construcció de les fogueres adulta i infantil es publicarà al tauler de l'Ajuntament ia la pàgina web municipal www.raspeig.org, durant quinze dies naturals, des de la publicació al tauler d'anuncis de la present Convocatòria i Bases.